Õppekava 2018/2019

Õppekava nimetus: “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon” 

Õppekavarühm: Poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse õppekavarühm – rahvusvaheliste suhete, diplomaatia ja Euroopa integratsiooni alane 9-kuuline täiendkoolitus

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija teadmisi ja oskusi, et töötada rahvusvaheliste suhete valdkonnas.

Koolituse läbinu õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest rahvusvaheliste suhete teooriatest, oskab neid võrrelda ning analüüsida;
  • orienteerub rahvusvaheliste suhete alastes küsimustes (välispoliitika, julgeolekupoliitika, rahvusvaheline õigus, Euroopa Liit, rahvusvaheline majandus);
  • omab teadmisi rahvusvaheliste suhete prioriteetsetest piirkondadest nagu Aasia, Aafrika, Lähis-Ida, Venemaa, USA.
  • on omandanud praktilisi oskusi diplomaatia vallas – diplomaatilised praktikad, protokoll, avalik diplomaatia, kultuuridevaheline kommunikatsioon, läbirääkimised.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: rahvusvaheliste suhete huvilised. Õppijal on vähemalt bakalaureusekraad ja tema inglise keele oskus nii kirjas kui kõnes on tasemel, mis võimaldab tal osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes/seminarides ja iseseisvalt töötada erialakirjandusega.

Õppe maht: 2018/2019 õppeaastal on koolituse kogumaht 69 ainepunkti, millest õpilane peab läbima minimaalselt 60 ainepunkti (30 ainepunkti väärtuses kohustuslikke aineid, tähistatud õppekavas tähega C, ning 30 ainepunkti väärtuses valikaineid, tähistatud tähega O). Koolituse kogumaht (69 ainepunkti) jaguneb järgmiselt: 368 akadeemilist tundi auditoorset tööd ning vähemalt kahekordne arv akadeemilisi tunde (ca 750) iseseisvat tööd.

Õppeprotsessi kirjeldus: Õpe on inglisekeelne ja toimub 4 õhtupoolikul nädalas, üldiselt T-R ajavahemikus 16.45-19.45. Auditoorne töö on kas loengu- või seminarivormis, praktiliste ainete puhul kasutakse harjutusi. Iga aine õppesisu ja õppematerjali loend on kirjas nii Moodle’is kui ka õppekavas.*EDK teeb õppekavas muudatusi, kui selleks on vajadus. Kõikidest muudatustest teavitatakse õppijaid esimesel võimalusel.

Õppekeskkond: 25-kohaline klass õppetööks kõige vajaminevaga, sh projektor, arvuti, ekraan, tahvel, kõlarid.

Koolituse lõpetamise tingimus: Iga aine hindamismeetod on leitav õppekavast. Õppekava täitmisel, st vähemalt 60 ainepunkti kogumisel, väljastatakse õppijale tunnistus ja akadeemiline õiend. Viimaseid ei väljastata juhul, kui õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg või täitmata mõni muu EDK poolt seatud kohustus. Juhul, kui õppija ei kogu lõpetamiseks vajalikke ainepunkte, väljastatakse talle tõend vaid läbitud positiivsete ainete kohta. Vabakuulajana läbitud ainete eest väljastatakse samuti tõend.

Koolitajad: EDK õppekava erinevaid aineid annavad oma ala eksperdid nii Eestist kui välismaalt.

 

AUTUMN TERM 2018
SEPTEMBER 17, 2018 – DECEMBER 14, 2018

SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45
CPForm of examination
Theories of International Relations (C)Mike Winnerstig, PhD Swedish Defense Research Agency18.09-21.093Essay:
19.10.18
International Law (C)René Värk, dr IurTartu University25.09-28.09,
02.10-05.10
6Exam:
09.11.18
International Organisations and Multilateral Cooperation (O)Viljar Veebel, PhDEstonian School of Diplomacy16.10-19.103In-class assignments + final test: 26.11.18
International Economics (C)Meelis Kitsing, PhDEstonian Business School23.10-26.103Presentation + essay: 05.11.2018
European Security and Defence Organisations in Theory and Practice (O)Viljar Veebel, PhDEstonian School of Diplomacy13.11-16.113In-class assignments
Cyber Diplomacy (C)Marina Kaljurand, MAGlobal Commission on the Stability of Cybersecurity20.11-22.113Memo: 15.12.2018
Diplomatic Skills Training (C)Michael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies04.12-07.123Class attendance
NATO: Needing Allies More Than Ever (O)John Heffern, Amb retGeorgetown University 11.12-13.123Class attendance + participation

SPRING TERM 2019
JANUARY 15 – MAY 31, 2019

SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
US Foreign Policy (O)Matthew Crandall, PhDTallinn University15.01-18.013Textual Analysis 28.01 + exam:
04.02.19
Introduction to the European Union: Institutions, Decision-Making, and Legal Framework (C)Stefano Braghiroli, PhDTartu University, Johan Skytte Institute of Political Studies 22.01-25.013Critical review 15.02 + final test: 25.02.19
Foreign Policy Analysis (O)Kevin Blachford, PhDTallinn University28.01-30.01, 01.023Policy paper: 01.03.19
European Economic Integration (C)Stefano Braghiroli, PhDTartu University, Johan Skytte Institute of Political Studies 05.02-08.023In-class simulation 08.02 + final test: 13.03.19
Small States in International Relations (O)Matthew Crandall, PhDTallinn University12.02-15.023Essay: 04.04.2019
Contemporary Africa (O)Morten Bøås, PhD Norwegian Institute of International Affairs19.02-22.023Essay: 25.03.2019
Europe, Russia and the Changing Global OrderKristi Raik, PhDEstonian Foreign Policy Institute06.03-08.03 3Essay: 12.04.2019
Diplomatic and Consular Law (C)René Värk, dr IurTartu University11.03-12.03, 14.03-15.033Exam: 29.03.19
Geopolitics in the Middle East (O)Karl Toomet, MAEstonian Defence Forces19.03-22.033Essay: 22.04.19
Strategic Communication (O)Raul RebaneStratkom02.04-05.043TBC
Foreign Service (O)Amb Raul MälkEstonian Ministry of Foreign Affairs08.04, 11.04-12.04, 17.043Exam: 29.04.19
Public Diplomacy Interactive Training (O)Amb ret Gerhard ReiwegerAmbassador retired02.05-04.053Class attendance
International Negotiations (O)Paul Meerts, PhDClingendael, Netherlands Institute of International Relations14.05-17.053In-class grading: 17.05.18
Study visit21.05.19
Graduation ceremony24.05.19

* Practical Diplomacy (C), 3 CP – multiple visits to Embassies, public lectures etc throughout the study year