Kolmapäev, 29 mai 2019 / Published in Uudised

24.mail, 2019 lõpetas järjekordne lend oma õpingud Eesti Diplomaatide Koolis. 2018/2019 õppegrupp koosnes 18 õpilasest, kes olid pärit 12 riigist. Lisaks eestlastele olid grupis esindatud järgmiste riikide õpilased: Albaania, Ukraina, Kasahstan, Kamerun, Gruusia, Mauritius, Armeenia, Afganistan, Brasiilia, Moldova ja Rwanda. EDK-l on tänase seisuga üle 700 vilistlase, kes suudavad hästi orienteeruda rahvusvaheliste suhete ja Euroopa integratsiooni alal. Eesti Diplomaatide Kool soovib oma vilistlastele edu nende tuleviku ettevõtmistes!

Stipendiaatide õpingutele pani käe alla Eesti Välisministeerium arengukoostöö fondidest.

 

Kolmapäev, 29 mai 2019 / Published in Uudised

19-24.mail 2019 võõrustas Eesti Diplomaatide Kool 11-liikmelist delegatsiooni, mis koosnes Mauritiuse välisministeeriumi ja India Ookeani Komisjoni riikide diplomaatidest. Õppereis keskendus eelkõige Eesti parimatele praktikatele e-valitsemise ja IKT vallas. Delegatsioonil oli võimalus külastada ka kahte IT-firmat – AS Nortal ja AS Datel – kes on pikaajalised tunnustatud koostööpartnerid riigisektorile IT-lahenduste pakkumisel. Nädala jooksul oli delegatsioonil ainulaadne võimalus võtta osa iga-aastasest E-riigi Akadeemia korraldatavast e-valitsemise konverentsist.

 

Mauritiuse ja India Ookeani Komisjoni riikide õppevisiit on osa käimasolevast multilateraalsest projektist, mida finantseerib Eesti Välisministeerium arengukoostöö fondidest.

Esmaspäev, 08 aprill 2019 / Published in Uudised

Birjo Kiigel on Telias vastutusrikas ja loominguline töö: just tema valib firma rohkem kui 200 000 kliendi jaoks välja telekanaleid ja telefilme. Ent kuigi Kiik ei kavatse ametit vahetada, otsustas ta töö kõrvalt Eesti Diplomaatide Koolis juurde õppida rahvusvahelisi suhteid.

„Kogu minu senine karjäär on möödunud erasektoris ning olen oma töös aastaid pidanud rahvusvahelisi läbirääkimisi,“ selgitab majandusharidusega Kiik, kes tavapäraselt veedab aprilli alguse Cannes’is teletootjate messil Telia klientidele uudisloomingut hankides. „Tänu õpingutele diplomaatide koolis tunnen, kui suur abi on oskusest mõista teise osapoole motiive ja eesmärke. Tänu teadmistele rahvusvaheliste suhete suurest pildist ning kultuurierinevuste paremast mõistmisest olen oma töös täna kindlasti edukam.“

Kui tavaliselt seostuvad rahvusvahelised suhted välisministeeriumiga, siis tänapäeva maailmas vajavad neid teadmisi ja eripärast suhtlusoskust paljude firmade ja riigiasutuste töötajad. Nii lõpetab tänavu diplomaatide kooli näiteks suure  IT-firma värbamisspetsialist, kes peab pidevalt otsima tööjõudu välismaalt ja ta tundis just seetõttu vajadust õppida rahvusvahelisi suhteid.

„Meie õpe on tavalisest magistriõppest poole lühem, kuid päriselule lähem,“ ütleb diplomaatide kooli 26 aastat juhtinud Ekke Nõmm. „Kui muidu soovivad eestlased õppida välismaal, et kogeda rahvusvahelist keskkonda, siis meie toome oma tudengitele selle keskkonna koju kätte.“

Tänavu õpivad rahvusraamatukogu ruumes asuvas koolis 12 riigi tudengid, kes omavad Tallinnasse tulles juba vähemalt üht kõrgharidust ning on kodumaal mõne valitsusasutuse palgal.

„Nii paljurahvuseline seltskond on hindamatu võimalus ja kogemus! Kui me rääkisime rahvusvahelise õiguse loengus genotsiidist, siis vaid mõne meetri kaugusel istus kaastudeng Ruandast,“ selgitab Birjo Kiik. „Ja kui välispoliitilisi kriise analüüsides tuli jutuks olukord Afganistanis või Ukrainas, siis olid meil infoallikateks ukrainlane ja afgaan.“

Diplomaatide kooli õppejõududest on pooled välismaalt ning enamik õppejõududest on kas praegused või endised rahvusvaheliste suhete praktikud.

Kooli vilistlase ning praeguse küberjulgeoleku õppejõu Marina Kaljurandi sõnul sobib kool inimestele, kelle töös on vaja palju ja tulemuslikult suhelda eri riikidest pärit inimestega. „Diplomaatide kool annab kiiresti hea sissevaate rahvusvahelistesse suhetesse selle ala heade praktikute abil,“ sõnab Kaljurand. „Seda ka nende inimeste jaoks, kelle senine haridus ei kata rahvusvahelisi suhteid, aga kelle töös on need teadmised vajalikuks muutunud.“

Viimastel aastatel on rahvusvahelised suhted järsult pingestunud, piisab kui meenutada Brexitit või president Donald Trumpi sõjakat käitumist kaubanduspoliitikas. Üha keerulisemaks muutuv rahvusvaheline tegevuskeskkond suurendab rahvusvahelise suhete osakaalu nii Eesti ettevõtete kui avaliku sektori organisatsioonide jaoks.

Endine välisminister ja suursaadik Marina Kaljurand rõhutab, et tänapäeval ei ole rahvusvahelised suhted ainult diplomaatide pärusmaa. „Eestis on järjest enam ettevõtteid, kel on koostööpartnerid välismaal või kes soovivad laieneda välisturgudele. Sel juhul on hädavajalikud teadmised äri- ja kultuuriruumidest, läbirääkimistest ning protokollist,“ ütleb Kaljurand. „Ka riigiasutused vajavad järjest enam välissuhtlemise kogemusega töötajaid. Eesti eesistumine Euroopa Liidus ei oleks nii hästi õnnestunud, kui meil ei oleks riigiasutustes häid erialaeksperte, kes üksiti on omandanud teadmisi välissuhtlemises.“

 

Diplomaatide kooli õppe taset tõstab pidev osalemine rahvusvahelisel koolitus- ja täienduskoolitusturul. Äsja valis Soome valitsus just Eesti Diplomaatide Kooli oma partneriks väga nimekate Hollandi ja Prantsusmaa konkurentide ees  ülesandega koolitada põhjanaabrite tippametnikke enne 1. juulil algavat eesistumist Euroopa Liidus.

Lisaks paljude riikide diplomaatide ja ametnike koolitamisele on diplomaatide kool ka aidanud asutada ja reformida samalaadseid koole Gruusias, Armeenias ja Ukrainas. Maailma selgemast lahtimõtestamisest ning rahvusvaheliste suhete koolitusest huvitatud on oodatud uurima  õppimisvõimalusi diplomaatide kooli koduleheküljel, avalduste vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks algab 8. aprillil.

Kolmapäev, 28 november 2018 / Published in Uudised
28.oktoober-2.november oli Eesti Diplomaatide Koolil külas hea koostööpartner Armeenia Diplomaatiline Kool – 12 andekat noort diplomaati ning 3 kooli juhtkonna liiget.
Õppereis hõlmas endas temaatilisi külastusi Välisministeeriumisse ja Riigikogusse ja paljusid süvaarutelusid ekspertidega ICT, küberdiplomaatia, ELi majandusarengute, idapartnerlus, protokolli, USA-Balti regiooni dünaamika ning Eesti rahvusnarratiivide teemadel.

Õppereis oli viimane tegevus kaks aastat väldanud arengukoostöö projektis, mida finantseeris Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

 

Kolmapäev, 28 november 2018 / Published in Uudised
Septembris alustas uus sats õpilasi oma 9-kuu pikkust täiendõppekursust Eesti Diplomaatide Koolis. Ka sel aastal on õppegrupp kirev – esindatud on 13 riigi õppurid. EDK soovib õpilastele imelise kooliaasta jätkumist täis põnevaid arutelusid ning kultuurilisi kohtumisi.
Eesti Diplomaatide Kooli välisõppurite (stipendiaatide) koolitust finantseerib Eesti Välisministeerium arengukoostöö instrumentidest.
Esmaspäev, 19 november 2018 / Published in Uudised

EDK viib ellu Gruusia suunalist arengukoostöö projekti, mille eesmärgiks on Gruusia välisministeeriumi Diplomaatilise instituudi arengu toetamine. Projekti raames viiakse ellu erinevaid tegevusi, seal hulgas lektorite saatmine Tbilisisse ning Gruusia diplomaatide õppevisiitide korraldamine Tallinnasse.

14.-17.oktoobril, 2018 oli EDK-l suur au võõrustada väikest rühma Gruusia endiseid suursaadikuid, kes nüüdsest on tööle asunud Gruusia diplomaatilise instituudi uurijatena. Õppevisiit keskendus uurimis-ja analüüsimetodoloogiatele ning hõlmas kohtumisi Riigikogus ning välisminsiteeriumis. EDK on väga tänulik ka Gruusia saatkonnale Tallinnas nende panuse eest õppereisi õnnestumisse.

Esmaspäev, 19 november 2018 / Published in Uudised

6.-12. oktoobril, 2018 võõrustas EDK mitmerahvuselist araabia diplomaatide delegatsiooni. Delegatsioon koosnes esindajatest Alžeeriast, Egiptusest, Jordaaniast, Palestiinast ja Tuneesiast.

Programm keskendus Eesti tutvustamisele, Eesti välispoliitika prioriteetide tundma õppimisele ning Eesti e-valitsemise edukogemusele. Visiidi käigus külastati ühel päeval ka Soome välisministeeriumit. Visiit on osa EDK poolt elluviidavast arengukoostööprojektist, mida rahastab EV välisminsiteeriumi arengukoostöö.

Delegatsiooni koosseis:
Mr. Bilal Kheroufi, Diplomatic Secretary (2nd Class), Department of Consular Affairs and National Diaspora Aboard, and the “Civil Society and the National Competencies and talents Abroad” initiative, Ministry of Foreign Affairs of Algeria
Mr. Ahmed Shedid, Third Secretary, European Department, Ministry of Foreign Affairs of Egypt
Mr. Baider Al Tal, Third Secretary, Desk Officer, Department of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Hashemite Kingdom of Jordan
Mrs. Amira Bibani, Secretary of Foreign Affairs, Department of UN and International Conferences, Ministry of Foreign Affairs of Tunisia
Mrs. Yuad Hamdallah Diplomat (third secretary), Ambassador assistant and political desk officer for (Malaysia, Philippines, Thailand, Maldives, Brunei Darussalam), Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, the State of Palestine.

Esmaspäev, 19 november 2018 / Published in Uudised

EDK on alustanud Gruusia suunalise arengukoostööprojekti elluviimist, mis näeb ette Gruusia välisministeeriumi diplomaatilise instituudi arengu toetamist. Projekti raames organiseerib EDK külalislektorite visiite Gruusia diplomaatilisse instituuti, samuti toetab EDK Gruusia diplomaatilise instituudi uurimisüksuse töömudeli väljatöötamist ning korraldab Gruusia diplomaatidele õppevisiite Tallinnasse.

24.-29. septembril, 2018 leidis aset projekti esimine tegevus ehk Gruusia diplomaatide õppevisiit Tallinnasse, mis keskendus rahvusvahelistele suhetele, koostööle ning e-valitsemisele.

Projekt on rahastatud välisministeeriumi arengukoostöö raamistikust.

Kolmapäev, 26 september 2018 / Published in Uudised

Õppekava “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon” raames alustas 12. septembril EDKs õpinguid uus rahvusvaheline õppegrupp, mis koondab õppuried 10-st riigist: Afganistan, Armeenia, Aserbaidžaan, Eesti, Egiptus, Gruusia, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Molodva, Ukraina. Õppeprogramm kestab septembrist 2016 – maini 2017. Välistundegitest moodustavad enamuse noored diplomaadid ja riigiametnikud, nende õpinguid rahastab Eesti välisministeerium.

Reede, 01 juuni 2018 / Published in Uudised

25.mail lõpetas järjekordne lend Eesti Diplomaatide Kooli täiendõppekursuse “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa Integratsioon”.

2017/2018a grupis õppis 24 andekat noort. Õpilased olid pärit 15 riigist: Afghanistan, Alžeeria, Aserbaidžaan, Eesti, Egiptus, Gruusia, Hiina, Kamerun, Kasahstan, Moldova, Rwanda, Saint Vincent ja Grenadiinid, Ukraina, Uganda ja Valgevene.

Stipendiaatide õppimist ja elamist Eestis rahastas Välisministeerium.