Organisatsioon

Eesti Diplomaatide Kool on sihtasutus, mis asub Eesti Rahvusraamatukogu 6.korrusel. Koolitusnumbri 7328HTM alusel pakume mitmeid koolitusprogramme, sealhulgas 9-kuune pikkune õppeprogramm “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon”.

EDK eesmärgiks on pakkuda nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi rahvusvaheliste suhete, Euroopa integratsiooni, diplomaatia ja avaliku halduse reformimise vallas. Selle raames viime läbi:

  • stipendiumiprogramme
  • lühikoolitusi diplomaatidele ja riigiteenistujaile
  • rahvusvaheliste koolitusprojektide haldamist ja konsultatsioone

EDK on allolevate rahvusvaheliste suhete uurimise ja õpetamisega tegelevate organisatsioonide liige:

  • The Estonian European Community Studies Association (EECSA)
  • The European Consortium for Political Research (ECPR),
  • The European Information Network of International Relations and Area Studies (EINIRAS) the International Affairs Network (IAN)
  • The International Forum of Diplomatic Training (IFDT)
  • The International Studies Association (ISA)
  • The University Association for Contemporary European Studies (UACES)

2011. aasta jaanuaris koostöös Eesti Välisministeeriumiga loodi EDK sõsarorganisatsiooni, mille nimeks sai EESTI IDAPARTNERLUSKESKUS (EIPK). Vaata lähemalt www.eceap.eu. Alates 2015 tegutseb EIPK iseseisva organisatsioonina, pakkudes Idapartnerlusriikide administratsioonide võimekuse tugevdamise ja nende EL-ile lähendamisele suunatud koolitusi.