Lisaks statsionaarsele õppekursusele viib EDK ellu mitmeid lühiajalisi koolitusprojekte ja osaleb erinevate rahvusvaheliste projektide konsortsiumites.

EDK HILJUTISED JA KÄIMASOLEVAD PROJEKTID:

 • Vajaduspõhised rahvusvaheliste suhete alased täiendkoolitused Ukraina Välisministeeriumi diplomaatidele. Rahastaja: Välisministeerium Eesti arengukoostöö vahenditest. Periood: 2016-2018

 • Horistontaalsed koolitused Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks - suuremahuline koolitusprojekt Eesti ametnike ettevalmistamiseks Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks 2017. Projekti viib ellu rahvusvaheline konsortsium ECE Group, mis koosneb: Eesti Diplomaatide Kool, Center of Political and Diplomatic Studies (UK), ESTEP (Leedu). Tellija: Rahandusministeerium ja Riigikantselei EL Sekretariaat. Periood: 2016-2017

 • Gruusia Välisministeeriumi Diplomaatilise Koolituskeskuse haldussuutlikuse tõstime ja nõustamine. Rahastaja: Välisministeerium Eesti arengukoostöö vahenditest. Periood: 2016-2017

 • Ukraina Diplomaatilise Akadeemia õppekavade arendamine ja konsultatsioon. Rahastaja: Välisministeerium Eesti Arengukoostöö Vahenditest. Periood: 2015-2017

 • Afganistani, Egiptuse, Jordaania, Maroko, Tuneesia ja Kasahstani, Kõrgõzstani, Tadžikistani diplomaatide täiendkoolitus rahvusvaheliste suhete, julgeoleku, regionaalse koostöö ja hea valitsemistava alal. Projekti rahastaja: Välisministeerium Eesti arengukoostöö vahenditest. Periood: 2016-2017

 • Palestiina Omavalitsuse diplomaatide ja Kasahstani Avaliku Halduse Akadeemia vanemametnike täiendkoolitus. Projekti rahastaja: Välisministeerium Eesti arengukoostöö vahenditest. Periood: juuli-dets. 2015 
   
 • Participatory Democracy, Open Governance & Efficient eGovernment Services (PADOS) – Capacity Building Support to Eastern Partnership Countries by Finland & Estonia. Project in cooperation with the Finnish Institute of Public Management (HAUS), e-Governance Academy, The Center for Development and Training of Public Service (ATAK) under the Estonian Academy of Security Sciences. Period: 2014-2015 

 •  Training project International Relations and Cooperation for Diplomats from Afghanistan. Period:7-18 April, 2014

 • Capacity building project launched and financed by European Commission Capacity Building in International Relations, Georgia. EuropeAid/134063/C/SER/GE. To be implemented in consortium with College of Europe (CofE) and the Georgian Foundation of Strategic and International Studies (GFSIS). Period: 2014-2016

 • Training project International Relations and Cooperation Training for Diplomats from Tajikistan and Kyrgyzstan. Period: 2014-2015

 • Training and development project Capacity Building of the Georgian Leadership: Training in Policy Development and Negotiation Techniques. Implemented in cooperation with the Swedish Institute of Public Administration (SIPU International) and GFSIS. Period: 2009-2014.
 • Training project International Cooperation for Diplomats from Afghanistan. Period: 1-12 April, 2013.

 • Project launched and financed by European Commission Information and Training Seminars for Euromed Diplomats in 2012-2016. EuropeAid/132176/C/SER/Multi. To be implemented in cooperation with the French National School of Administration (ENA) and the European Institute of Public Administration (EIPA). Period: 2012-2016