EESTI DIPLOMAATIDE KOOL (EDK) ASUTATI 1990. aastal eesmärgiga koolitada personali uueneva välisministeeriumi tarvis. Kümnendi keskel õppekava laiendati ning õppima võisid asuda rahvusvaheliste suhete huvilised väljaspoolt ministeeriumi. Õppekava nimeks sai "Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon". Alates aastast 2005 on EDK õppekava inglise keeles ning õppegrupp rahvusvaheline hõlmates stipendiumiprogrammi õppureid Armeeniast, Aserbaidžaanist, Gruusiast, Moldovast, Valgevenest, Ukrainast. 

EDK-l on üle 500 vilistlase, kellest paljud on siirdunud Eesti välisteenistusse, pidanud või pidamas suursaadiku ametit ning olnud edukad muudes kõrgetes riigiametites. Lisaks riigiametitele on EDK lõpetajad olnud edukad ka uurimisasutustes, mittetulundusühingutes ja erasektoris. EDK vilistlaste hulgas on näiteks Kristiina Ojuland, Marina Kaljurand, Mall Hellam, Helo Meigas, Priit Kolbre, Priit Pallum jpt.

EDK ja tema töötajad on ühinenud järgmiste rahvusvaheliste suhete uurimise ja õpetamise alaste koostööorganisatsioonidega: Eesti Euroopa Uuringute Ühing (EECSA), European Consortium for Political Research (ECPR), European Information Network of International Relations and Area Studies (EINIRAS), European Policy Institutes Network (EPIN), International Forum of Diplomatic Training (IFDT), International Studies Association (ISA) ja University Association for Contemporary European Studies (UACES).

EDK on sihtasutus, mille eesmärgiks on edendada akadeemilist ja rakenduslikku tegevust rahvusvaheliste suhete, diplomaatia ning Euroopa uuringute alal. Selle raames viib EDK läbi:

  •     koolitustegevust, 
  •     stipendiumiprojekte,
  •     konsultatsioone,
  •     teadusuuringuid,
  •     kirjastustegevust


Sihtasutuse viimaste aastate tegevus on aktiivselt keskendunud lühiajaliste koolitusprojektide korraldamisele diplomaatidele ja riigiametnikele järgmistes valdkondades: rahvusvahelised suhted, rahvusvahelised läbirääkimised, Eesti ühinemine EL-i ja NATO-ga, Eesti kogemus välisteenistuse ülesehitamisel, reformikogemus demokraatia ja õigusriigi ülesehitamisel, ekspertanalüüs Venemaa, Valgevene, Kesk-Aasia suunal. Oleme korraldanud koolitusi diplomaatidele Kosovost, Iraagist, Afganistaanist, Palestiinast.

EDK on oma tegevustesse sihikindlalt kaasanud ELi idapiiri naabreid. 2003 sai alguse lühikoolituste korraldamise praktika Ukraina, Gruusia ja Moldova suunal. Koostöös Eesti ja Soome välisministeeriumi ning Rootsi arengukoostöö agentuuriga (SIDA) pakume aastast 2005 nimetatud riikide noortele diplomaatidele, riigiametnikele ja teistele rahvusvaheliste suhete huvilistele stipendiumiprogramme õppimiseks ja enesetäiendamiseks EDKs.

EDK direktor Ekke Nõmm töötas EL GEPLAC projekti eksperdina Gruusias aastail 2006-2008 korraldades Gruusia ametnike EL-reformi- ja avaliku halduse alast täiendkoolitust. Aastal 2009-2010 töötas direktor Nõmm Armeenias ELi Kõrgetasemelise Välisnõustajate Grupi (EU High Level External Advisory Group to the Armenian Government) liikmena koordineerides Armeenia Diplomaatilise Akadeemia (ADA) loomist Armeenia välisministeeriumi juures. ADA alustas tegevust 2010 kevadel.

Alates Euroopa Liidu Naabruspoliitika tekkimisest ning Idapartnerlusalase raamistiku loomisest 2009 on EDK keskendunud Idapartnerluse sihtriike (Armenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Ukraina, Moldova ja Valgevene) hõlmavate avaliku halduse teemaliste seminaride, koolituste ja konverentside korraldamisele. 

Aktiivne tegevus Idapartnerluse valdkonnas päädis EDK sõsarorganisatsiooni loomisega 1.jaanuaril 2011, mille nimeks sai EESTI IDAPARTNERLUSKESKUS (EIPK). Vaata lähemalt www.eceap.eu

EDK peamised toetajad ja koostööpartnerid on: Eesti, Soome ja Rootsi välisnimisteeriumid, USA Riigidepartemang ning Rootsi Rahvusvaheline Arengukoostöö Agentuur (SIDA)