EDK külalislektor USA Tuftsi ülikooli diplomaatia professor Alan K. Hendrikson andis 16.märtil Tallinna Ülikoolis avaliku loengu teemal "The Creation of the North Atlantic Alliance: Then and Now". Professor Hendrikson rääkis NATO loomisest ja alliansi ajalooliselt kujunemisest, Põhja-Atlandi lepinu artiklite tõlgendustest ajas ja ruumis, NATo liikmelisusest ja laienemistest ning nende mõjust alliansi "avatud ukse" poliitikale tänapäeval. Prof. Hendrikson rõhutas, et esialgu militaarsetel koostööeesmärkidel loodud ühendusest on tänaseks kujunenud organisatsioon, mille liikmeskond ja põhimõtted lähtuvad demokraatlikest väärtustest. 

Loengule järgnes diskussioon, mida modereeris EDK direktor Ekke Nõmm. Üritusest võtsid osa EDK ja TLU tudengid, välissaatkondade ja Välisministeeriumi esindajad ning välispoliitika huvilised. 
 
Üritus oli inglise keeles ja toimus koostöös Tallinna Ülikooli ja USA saatkonnaga Tallinnas

* * *

Alan K. Henrikson is Lee E. Dirks Professor of Diplomatic History and the Director of Diplomatic Studies at The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, where he teaches American diplomatic history, contemporary U.S.-European relations, global political geography, and the history, theory and practice of diplomacy.

Professor Henrikson has widely written on the history and current problems of American foreign policy, U.S.-European Union relations, and the role of the North Atlantic Treaty Organization. His writings also have addressed Nordic/Arctic geostrategic issues, the Canadian-U.S.-Mexican “continental” relationship, the diplomacy of Caribbean island countries and other small states, the geographical “mental maps” of American foreign policy makers, and the “consensus” procedures developed in international organizations and multilateral diplomacy—the subject of Negotiating World Order: The Artisanship and Architecture of Global Diplomacy.

b_200_150_16777215_00_images_Hendrikosn_EkkejaAlan.jpg  b_200_150_16777215_00_images_Hendrikosn_AlaninTLU2.JPG