Seminarid on suunatud Euroopa Liidu ja Vahemereriikide vaheliste suhetega tegelevatele diplomaatidele kümnest Euroopa Liidu Naabruspoliitika lõunapoolsest partnerriigist (Jordaania, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Iisrael, Egiptus, Palestiina, Liibanon, Türgi, Liibüa) kaasates muu hulgas ka Euroopa Liidu liikmesriikide diplomaate.

Projekti eesmärk on parandada infovahetust, tutvstada uusi perspektiive ja edendada dialoogi diplomaatide, ekspertide ja ametnike vahel Vahemere lõunapoolsetest partnerriikidest, EL-st  ja Vahemereliidust. Projekti raames saab teoks 8 seminari ajavahemikus 2012-2016. Kaks esimest seminari toimusid vastavalt 22.-25. aprillil ning 28.-31. oktoobril 2013 Pariisis, korraldajaks ENA.

EDK asedirketor Dr Vahur Made esines aprilli seminaril võrdleva ettekandega Euroopa Naabruspoliitika lõuna- ja idasuunalistest dimensioonidest. Oktoobri seminaril modereerisid Dr Made ja direktor Ekke Nõmm arutelupaneele, mis keskendusid Vahemereliidu tulevikule ja kodanikuühiskonna osalusele Naabruspoliitika lõunapiirkonnas.

Täpsemat infot projekti ja seminaride kohta leiad http://www.euromed-training.eu/EN/pages/index.php