Tänavuse aastakonverentsi “Inimõigused ja ühinemisvabadus” mõte oli analüüsida 2013. aastal aset leidnud inimõigustealast arengut maailmas, käsitledes nii inimsusevastaseid kuritegusid, valitsusväliste organisatsioonide rolli; kui ka seda, kuidas ühendada terrorismivastase võitluse meetmed inimõiguste kaitsega reaalses elus ning küberruumis.

Aastakonverentsi sissejuhatavas osas esitleti Usuvabaduse aruannet, mille on koostanud Inimõiguste Instituut koostöös Turu-uuringuste AS-ga. Teises paneelis käsitleti hiljuti ilmnenud häirivaid arengutendentse seoses avatud ühiskonnaga, kaasa arvatud uued seadused, mis mõjutavad valitsusväliste organisatsioonide tööd Lähis-Idas ja mujal. Kolmandas paneelis tuli arutlusele inimõiguste mõtestamine kiirelt areneva tehnoloogia ja kaasaegsete jälgimissüsteemide kontekstis, mis on tõstatanud mitmeid küsimusi privaatsuse ja julgeoleku ähmase piiri üle.

 

b_200_150_16777215_00_images_IMG_0813.jpg