Sihtasutus Unitas loodi 2008. aastal ning selle missiooniks on totalitarismist puudutatud ühiskondade sisemine ja omavaheline lepitus. Sihtasutus keskendub totalitarismi ning totalitaarsete režiimide toime pandud süütegude uurimisele ning sellealase teadlikkuse tõstmisele. Et ära hoida sarnaste režiimide taastekkimist ning aidata toime pandud süütegude all kannatanutel minevikuga leppida, peame oluliseks uurida ja käsitleda totalitaarsete režiimide kuritegusid nende täies ulatuses. Kommunismikuriteod pole piisavalt dokumenteeritud ja paljud allikad on kas raskesti kättesaadavad või poliitiliselt kallutatud. Kommunismikuritegudest ei räägita laialt ja neid ei ole üleüldiselt hukka mõistetud. Olukorra muutmiseks toetab Sihtasutus Unitas kommunistlike režiimide alast uurimistööd ja viib ellu tegevusi, mis tõstavad ühiskondade teadlikkust totalitaarsete süütegude täiest ulatusest ja tähendusest.

Sihtasutus teeb tihedat koostööd asjatundjate ja uurijatega ajaloo, riigiteaduste, hariduse, rahvusvahelise õiguse ja muudes totalitarismiga seotud valdkondades. Unitas on üks Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu asutajaliikmetest. Meie tegevusi rahastavad peamiselt Euroopa Liidu avalikud institutsioonid, aga ka eraisikud ja -ettevõtted. Oma missiooni elluviimisel väärtustame kõrgelt haridust, avatust ja uuenduslikkust.

EDK õppegrupp kohtus Unitase kommunikatsiooni juhi Sandra Vokk-ga ning tegevjuht Uve Poomiga, kes tutvustasid oma institutsiooni ning tutvustasid praktika võimalusi.

b_200_150_16777215_00_images_visittounitas.jpg