b_200_150_16777215_00_images_ekkegruusiaskaks.jpg07.03.2014 leidis Tbilisis, Gruusia Välisministeeriumis aset projekti “Capacity building in International Relations in Georgia” ametlik avatseremoonia. 

Avatseremoonial osalesid Gruusia Välisministeeriumi Diplomaatilise Koolitus Keskuse projekti meeskond ning projekti ülejäänud meeskond, kõnedega esinesid Pr. Maia Panjikidze, Gruusia välismininister ning Hr. Boris Iarochevitch, ministri nõunik, EL delegatsiooni Gruusiasse esindaja.

Tseremoonial viibisid ka projekti konsortsiumi esindajad: College of Europe`i esindaja (consortsiumi juht), Eesti Diplomaatide Kooli esindaja Hr. Ekke Nõmm, ning Georgian Foundation of Strategic and International Studies esindaja.

EDK direktor Hr. Ekke Nõmm,kes on ka antud projekti ekspert esines kõnega, kus ta tutvustas projekti eesmärke, tegevuskava, mis plaanitakse kahe eeloleva aasta jooksul ellu viia. Peale tseremoonia ametlikku osa toimus ka vastuvõtt, kus osalesid paljude Gruusia ministeeriumite esindajad ning Gruusia resideeruvate saatkondade esindajad.

Projekt “Capacity building in International Relations in Georgia”, mille konsortsiumit juhib College of Europe sai EL positiivse rahastusotsuse osaliseks 2013 novembris. Kahe aastase projekti eesmärgiks on toetada Gruusia Välisministeeriumi juures tegutsevat Koolituskeskuse arengut. Projekti raames viialse ellu arvukalt koolitusi, õppereise, uuendatakse koolituskeskuse õppekava ning viiakse läbi mitmeid üritusi.

b_200_150_16777215_00_images_EkkeGruusias.jpg