Ajalugu

Eesti Diplomaatide Kool asutati 1990. aastal eesmärgiga koolitada personali uueneva välisministeeriumi tarvis. Aastatuhande vahetusel õppekava laiendati, selle nimeks sai “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon”, õppekeeleks inglise keel ning õpilasi oodati kooli ka väljastpoolt ministeeriumi. Alates aastast 2005 laiendas Eesti Diplomaatide Kool oma õpilaste ampluaad veelgi, pakkudes noortele diplomaatidele, riigiametnikele ja teistele rahvusvaheliste suhete huvilistele stipendiumiprogramme enesetäiendamiseks. Koostöös Rootsi arengukoostöö agentuuriga (SIDA) koolitasime õpilasi Ukraina Diplomaatilisest Akadeemiast, Eesti ja Soome Välisministeeriumi abil riigiametnikke Moldovast ja Gruusiast, ning aastal 2011 Ameerika administratsiooni kaasabil Valgevene kodanikuaktiviste. Tänasel päeval õpib Eesti Diplomaatide Kooli täiendõppeprogrammis õpilasi maailma eri paikadest, alates Idapartnerlusriikidest ning Kesk-Aasiast, kuni Aafrika, Aasia ning Kariibi mere saarteni.

Lisaks 8-kuulisele õppeprogrammile on sihtasutus viimastel aastatel keskendunud aktiivselt lühiajaliste koolitusprojektide korraldamisele diplomaatidele ja riigiametnikele järgmistes valdkondades: rahvusvahelised suhted, rahvusvahelised läbirääkimised, Eesti ühinemine EL-i ja NATO-ga, Eesti kogemus välisteenistuse ülesehitamisel, reformikogemus demokraatia ja õigusriigi ülesehitamisel. Oleme korraldanud lühikoolitusi diplomaatidele ja riigiteenistujatele ka Balkani riikidest, Iraagist, Afganistanist, Palestiinast, Kesk-Aasiast ning Lähis-Idast.

Alates Euroopa Liidu Naabruspoliitika tekkimisest ning Idapartnerlusalase raamistiku loomisest aastal 2009 on EDK keskendunud Idapartnerluse sihtriike (Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Ukraina, Moldova ja Valgevene) hõlmavate avaliku halduse teemaliste seminaride, koolituste ja konverentside korraldamisele.

EDK direktor Ekke Nõmm on panustanud nii Ukraina, Gruusia kui ka Armeenia diplomaatiliste akadeemiate ülesehitamisse ning õppekavade kujundamisse.

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA