Organisatsioon

Eesti Diplomaatide Kool on sihtasutus, mis asub Eesti Rahvusraamatukogu 6.korrusel. Oma tegevuses lähtume täiskasvanute koolituse seadusest.

EDK eesmärgiks on pakkuda nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi rahvusvaheliste suhete, Euroopa integratsiooni, diplomaatia ja avaliku halduse reformimise vallas. Selle raames viime läbi:

  • stipendiumiprogramme
  • lühikoolitusi diplomaatidele ja riigiteenistujaile
  • rahvusvaheliste koolitusprojektide haldamist ja konsultatsioone

EDK on allolevate rahvusvaheliste suhete uurimise ja õpetamisega tegelevate organisatsioonide liige:

  • The Estonian European Community Studies Association (EECSA)
  • The European Consortium for Political Research (ECPR),
  • The European Information Network of International Relations and Area Studies (EINIRAS) the International Affairs Network (IAN)
  • The International Forum of Diplomatic Training (IFDT)
  • The International Studies Association (ISA)
  • The University Association for Contemporary European Studies (UACES)

2011. aasta jaanuaris koostöös Eesti Välisministeeriumiga loodi EDK sõsarorganisatsioon, mille nimeks sai EESTI IDAPARTNERLUSKESKUS (EIPK). Vaata lähemalt www.eceap.eu. Alates 2015 tegutseb EIPK iseseisva organisatsioonina, pakkudes Idapartnerlusriikide administratsioonide võimekuse tugevdamise ja nende EL-ile lähendamisele suunatud koolitusi.

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA