Organisatsioon

Eesti Diplomaatide Kool on sihtasutus. Oma tegevuses lähtume täiskasvanute koolituse seadusest.

EDK eesmärgiks on pakkuda nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi rahvusvaheliste suhete, Euroopa integratsiooni, diplomaatia ja avaliku halduse reformimise vallas. Selle raames viime läbi:

  • stipendiumiprogramme
  • lühikoolitusi diplomaatidele ja riigiteenistujaile
  • rahvusvaheliste koolitusprojektide haldamist ja konsultatsioone

EDK on allolevate rahvusvaheliste suhete uurimise ja õpetamisega tegelevate organisatsioonide liige:

  • The Estonian European Community Studies Association (EECSA)
  • The European Consortium for Political Research (ECPR),
  • The European Information Network of International Relations and Area Studies (EINIRAS) the International Affairs Network (IAN)
  • The International Forum of Diplomatic Training (IFDT)
  • The International Studies Association (ISA)
  • The University Association for Contemporary European Studies (UACES)

2011 aasta jaanuaris koostöös Eesti Välisministeeriumiga loodi EDK sõsarorganisatsioon, mille nimeks sai EESTI IDAPARTNERLUSKESKUS (EIPK), alates juulist 2021 võttis EIPK-i funktsioonid üle Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV – Estonian Centre for International Development). Vaata lähemalt www.estdev.ee.

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA