9-kuune õppeprogramm

Eesti Diplomaatide Kool pakub 9-kuu pikkust täiendkoolituse programmi ‘Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon’. Tegemist on kõrgkoolijärgse, täiskasvanutele suunatud täiendkoolituskursusega, mis võimaldab õpilasel omandada vajalikud akadeemilised ja praktilised oskused, et töötada rahvusvaheliste suhete alasel töökohal. Õpe viiakse läbi kõrgkoolile omases akadeemilises vormis loengute ja eksamisessioonide näol. Kursuse maht on 60 AP ja see hõlmab kolme põhimoodulit:

  • rahvusvahelised suhted
  • Euroopa poliitiline ja majandusintegratsioon
  • diplomaatia

Täiendkoolitus programm loetakse läbituks, kui õpilane sooritab õppeaasta jooksul positiivsele hindele 60 ainepunkti väärtuses aineid: 30 kohustuslikku ainet ja 30 vabaainet. Vabaained valib õpilane ise olemasolevate seast. Programmi kogumaht on 75 EAP.

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA