9-kuune õppeprogramm

Eesti Diplomaatide Kool pakub 9-kuu pikkust täiendkoolituse programmi ‘Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon’. Tegemist on kõrgkoolijärgse, täiskasvanutele suunatud täiendkoolituskursusega, mis võimaldab õpilasel omandada vajalikud akadeemilised ja praktilised oskused, et töötada rahvusvaheliste suhete alasel töökohal. Õpe viiakse läbi kõrgkoolile omases akadeemilises vormis loengute ja eksamisessioonide näol. Programm hõlmab kursuseid järgmistel teemadel:

  • rahvusvahelised suhted
  • Euroopa poliitiline ja majandusintegratsioon
  • diplomaatia

Täiendkoolitus programm loetakse läbituks, kui õpilane sooritab õppeaasta jooksul positiivsele hindele 60 ainepunkti väärtuses aineid. Programmi kogumaht on 66 EAP.

Õppekava nimetus: “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon” 

Õppekavarühm: Poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse õppekavarühm – rahvusvaheliste suhete, diplomaatia ja Euroopa integratsiooni alane 9-kuuline täiendkoolitus

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija teadmisi ja oskusi, et töötada rahvusvaheliste suhete valdkonnas.

Koolituse läbinu õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest rahvusvaheliste suhete teooriatest, oskab neid võrrelda ning analüüsida;
  • orienteerub rahvusvaheliste suhete alastes küsimustes (välispoliitika, julgeolekupoliitika, rahvusvaheline õigus, Euroopa Liit, rahvusvaheline majandus);
  • omab teadmisi rahvusvaheliste suhete prioriteetsetest piirkondadest nagu Aasia, Aafrika, Lähis-Ida, Venemaa, USA.
  • on omandanud praktilisi oskusi diplomaatia vallas – diplomaatilised praktikad, protokoll, avalik diplomaatia, kultuuridevaheline kommunikatsioon, läbirääkimised.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: rahvusvaheliste suhete huvilised. Õppijal on vähemalt bakalaureusekraad ja tema inglise keele oskus nii kirjas kui kõnes on tasemel, mis võimaldab tal osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes/seminarides ja iseseisvalt töötada erialakirjandusega.

Õppe maht: 2020/2021 õppeaastal on koolituse kogumaht 66 ainepunkti, millest õpilane peab läbima minimaalselt 60 ainepunkti. Koolituse kogumaht (66 ainepunkti) jaguneb järgmiselt: 352 akadeemilist tundi auditoorset tööd ning vähemalt kahekordne arv akadeemilisi tunde (ca 700) iseseisvat tööd.

Õppeprotsessi kirjeldus: Õpe on inglisekeelne ja toimub 4 õhtupoolikul nädalas, üldiselt T-R ajavahemikus 16.45-19.45. Auditoorne töö on kas loengu- või seminarivormis, praktiliste ainete puhul kasutakse harjutusi. Ainete õppesisu ja õppematerjali loend on kirjas õppeprogrammis Moodle. *EDK teeb õppekavas muudatusi, kui selleks on vajadus. Kõikidest muudatustest teavitatakse õppijaid esimesel võimalusel.

Õppekeskkond: 25-30-kohaline klass õppetööks kõige vajaminevaga, sh projektor, arvuti, ekraan, tahvel, kõlarid.

Koolituse lõpetamise tingimus: Iga aine hindamismeetod on leitav õppekavast. Õppekava täitmisel, st vähemalt 60 ainepunkti kogumisel, väljastatakse õppijale tunnistus ja akadeemiline õiend. Viimaseid ei väljastata juhul, kui õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg või täitmata mõni muu EDK poolt seatud kohustus. Juhul, kui õppija ei kogu lõpetamiseks vajalikke ainepunkte, väljastatakse talle tõend vaid läbitud positiivsete ainete kohta. Vabakuulajana läbitud ainete eest väljastatakse samuti tõend.

Koolitajad: EDK õppekava erinevaid aineid annavad oma ala eksperdid nii Eestist kui välismaalt.

OCTOBER 13, 2020-DECEMBER 18, 2020

SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45 PM
CPForm of examination 
International EconomicsMeelis Kitsing, PhDEstonian Business School13.10-16.103Essay: 07.11.2020
Intercultural DiplomacyElizabeth Kasa MälksooFreelance trainer20.10-23.103Essay: 16.11.2020
International RelationsKevin Blachford, PhDBaltic Defence College27.10-30.103Essay: 28.11.2020
Diplomatic Skills TrainingMichael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK10.11-13.113Class participation
The Near Abroad Policy of the Russian Federation and
the Political-Philosophical Foundations Thereof
Harry Lahtein, MAEstonian Defence Forces17.11-20.113Essay: 17.12.2020
International LawRené Värk, Dr. Iur

Tartu University23.11-26.11
07.12-10.12
6Exam: 25.01.2021
Foreign Policy AnalysisKevin Blachford, PhDBaltic Defence College11.12; 15.12-17.123Policy paper: 13.01.2021

JANUARY 19, 2021–JUNE 11, 2021

SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University19.01-22.013Exam: 11.02.2020
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies26.01-29.01
02.02-05.02
6In-class simulation + Test: 22.02.2021 + Essay: 27.02.2021
Asia-Pacific and the Great Power RebalancingMats KuuskemaaE-Residency, Enterprise Estonia16.02-19.023Essay: 15.03.2021
Diplomatic and Consular LawRené Värk, Dr. IurUniversity of Tartu15.-16.03
18.-19.03
3Exam: 05.04.2021
The MENA Shatterbelt: Between Domestic
Turmoil and Power Projection
Wolfgang Mühlberger, MAFinnish Institute of International Affairs (FIIA)29.03-01.043Essay: 21.04.2021
Intelligence and Counterintelligence: An
Overlooked Dimension of Foreign Relations
Ivo Juurvee, PhDInternational Centre for Defence & Security (ICDS)06.04-09.043In-class presentation 09.04.2021 + written assignment 02.05.2021
Defense and Security in Northern Europe: Current Baltic, Nordic and Arctic Security IssuesAmb ret Pauli JärvenpääAmbassador (ret) Finland13.04-16.043Essay: 09.05.2021
Contemporary AfricaMorten Bøås, PhD Norwegian Institute of International Affairs20.04-23.043Essay: 16.05.2021
Small States in International RelationsMatthew Crandall, PhDTallinn University04.05-07.053Essay: 25.05.2021
Baltic States in International PoliticsMari-Liis Sulg, MAEstonian School of Diplomacy/ Johan Skytte Institute of Political Studies11.05-14.053In-class presentations: 14.05.2021 + Short discussion paper: 31.05.2021
International NegotiationsPaul Meerts, PhDClingendael, Netherlands Institute of International Relations18.05-21.053In-class grading:
21.05.2021
Working with and Influencing International
Organisations (with special reference to the EU, OSCE and UN)
Michael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK25.05-28.053In-class grading: 28.05.2021
Public Diplomacy interactive trainingAmb ret Gerhard ReiwegerAmbassador retired, Vienna Diplomatic Academy02.06-04.063Class attendance
Study visit08.06.21
Graduation ceremony11.06.21

SEPTEMBER 16, 2019 – DECEMBER 19, 2019

SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45
CPForm of examination 
International RelationsKevin Blachford,PhDTallinn University17.09 - 20.093Essay: 19.10.2019
International LawRené Värk, Dr. IurTartu University07.10- 08.10
10.10 - 11.10
14.10 - 15.10
17.10 - 18.10
6Exam: 11.11.2019
Intercultural CommunicationPaul Hendrix, MAClingendael01.10 - 03.103Class participation
International OrganisationsMatthew Crandall, PhDTallinn University22.10 - 25.103Essay: 23.11.2019
Small States in International RelationsMatthias Maass, PhDYonsei University4.11 - 7.113Essay: 07.12.2019
International EconomicsMeelis Kitsing, PhDEBS12.11 - 15.113Essay: 01.12.2019
Diplomatic Skills TrainingMichael Roberts, MACentre for Political and
Diplomatic Studies

26.11 - 29.113Class participation
Foreign Policy AnalysisKevin Blachford,PhDTallinn University10.12 - 13.123Policy paper: 06.01.2020
Asia-Pacific: Key Security Challenges in East AsiaMatthias Maass, PhDYonsei University16.12 - 19.123Essay: 18.01.2020

JANUARY 13 – MAY 31, 2020

SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
Protocol & EtiquetteLauri BambusMinistry of Foreign Affairs14.01 - 16.013Coursework in pairs: 26.01.2020
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University21.01 - 24.013Essay: 10.02.2020
Asia-Pacific and the Great Power RebalancingMats KuuskemaaE-Residency28.01-31.013Essay: 21.02.2020
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan
Skytte Institute of Political
Studies
04.02 - 07.02
11.02 - 13.02
6In-class simulation +
Test: 02.03.2020 + Essay:07.03.2020
Contemporary AfricaMorten Bøås, PhD Norwegian Institute of
International Affairs
25.02 - 28.023Essay: 27.03.2020
Cyber SecurityRain Ottis, PhD + Eneken Tikk, Dr. IurTalTech03.03 - 06.033Test: 30.03.2020
Baltic States in International PoliticsMari-Liis Sulg, MAUniversity of Tartu, Johan
Skytte Institute of Political
Studies
11.03 - 13.03
16.03
3Presentations: 16.03.2020 + short discussion paper: 10.04.2020
Intelligence and Counterintelligence: An
Overlooked Dimension of
Foreign Relations
Ivo Juurvee, PhDICDS17.03 - 20.033In-class simulation (18.03.2020) + in-class presentation (20.03.2020) + written assignment (21.04.2020)
The MENA Shatterbelt: Between Domestic Turmoil and Power ProjectionWolfgang Mühlberger, MAFIIA06.04 - 09.043Essay: 27.04.2020
Public Speaking and Media RelationsHannes Rumm, MAMedia Focus14.04 - 17.043Presentation: 17.04.2020
Public Diplomacy Interactive TrainingAmb ret Gerhard ReiwegerAmbassador retired, Vienna
Diplomatic Academy
06.05 - 08.053Class attendance
International NegotiationsPaul Meerts, PhDClingendael, Netherlands
Institute of International
Relations

12.05 - 15.053In-class grading:
15.05.2020
Study visit19.05.20
Graduation ceremony22.05.20

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA