8-kuune õppeprogramm

Eesti Diplomaatide Kool pakub 8-kuu pikkust täiendkoolituse programmi ‘Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia’. Tegemist on kõrgkoolijärgse, täiskasvanutele suunatud täiendkoolituskursusega, mis võimaldab õpilasel omandada vajalikud akadeemilised ja praktilised oskused, et töötada rahvusvaheliste suhete alasel töökohal. Õpe viiakse läbi kõrgkoolile omases akadeemilises vormis loengute ja eksamisessioonide näol. Programm hõlmab kursuseid järgmistel teemadel:

  • rahvusvahelised suhted
  • Euroopa poliitiline ja majandusintegratsioon
  • diplomaatia

Täiendkoolitus programm loetakse läbituks, kui õpilane sooritab õppeaasta jooksul positiivsele hindele 60 ainepunkti väärtuses aineid. Programmi kogumaht on 63 ainepunkti.

Õppekava nimetus: “Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia” 

Õppekavarühm: Poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse õppekavarühm – rahvusvaheliste suhete, diplomaatia ja diplomaatia alane 8-kuuline täiendkoolitus

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija teadmisi ja oskusi, et töötada rahvusvaheliste suhete valdkonnas.

Koolituse läbinu õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest rahvusvaheliste suhete teooriatest, oskab neid võrrelda ning analüüsida;
  • orienteerub rahvusvaheliste suhete alastes küsimustes (välispoliitika, julgeolekupoliitika, rahvusvaheline õigus, Euroopa Liit, rahvusvaheline majandus);
  • omab teadmisi rahvusvaheliste suhete prioriteetsetest piirkondadest nagu Aasia, Aafrika, Lähis-Ida, Venemaa, USA.
  • on omandanud praktilisi oskusi diplomaatia vallas – diplomaatilised praktikad, protokoll, avalik diplomaatia, kultuuridevaheline kommunikatsioon, läbirääkimised.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: rahvusvaheliste suhete huvilised. Õppijal on vähemalt bakalaureusekraad ja tema inglise keele oskus nii kirjas kui kõnes on tasemel, mis võimaldab tal osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes/seminarides ja iseseisvalt töötada erialakirjandusega.

Õppe maht: 2024/2025 õppeaastal on koolituse kogumaht 63 ainepunkti, millest õpilane peab läbima minimaalselt 60 ainepunkti. Koolituse kogumaht (63 ainepunkti) jaguneb järgmiselt: 336 akadeemilist tundi auditoorset tööd ning vähemalt kahekordne arv akadeemilisi tunde (ca 700) iseseisvat tööd.

Õppeprotsessi kirjeldus: Õpe on inglisekeelne ja toimub 4 õhtupoolikul nädalas, üldiselt T-R ajavahemikus 16.45-19.45. Auditoorne töö on kas loengu- või seminarivormis, praktiliste ainete puhul kasutakse harjutusi. Ainete õppesisu ja õppematerjali loend on kirjas õppeprogrammis Moodle. *EDK teeb õppekavas muudatusi, kui selleks on vajadus. Kõikidest muudatustest teavitatakse õppijaid esimesel võimalusel.

Õppekeskkond: 25-30-kohaline klass õppetööks kõige vajaminevaga, sh projektor, arvuti, ekraan, tahvel, kõlarid.

Koolituse lõpetamise tingimus: Iga aine hindamismeetod on leitav õppekavast. Õppekava täitmisel, st vähemalt 60 ainepunkti kogumisel, väljastatakse õppijale tunnistus ja akadeemiline õiend. Viimaseid ei väljastata juhul, kui õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg või täitmata mõni muu EDK poolt seatud kohustus. Juhul, kui õppija ei kogu lõpetamiseks vajalikke ainepunkte, väljastatakse talle tõend vaid läbitud positiivsete ainete kohta. Vabakuulajana läbitud ainete eest väljastatakse samuti tõend.

Koolitajad: EDK õppekava erinevaid aineid annavad oma ala eksperdid nii Eestist kui välismaalt.

Õppemaksu kohta info on toodud siin.

SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45 PM
CPForm of examination
International Negotiations
Paul Meerts, PhD
Clingendael, Netherlands Institute of International Relations10.10-13.10.233In-class grading
Small States in International RelationsMatthew Crandall, PhD
Tallinn University17.10-20.10.233Essay 05.11.23
International RelationsMartin BrownVisiting Researcher, Department of Law (International Relations), TalTech24.10-27.10.233Policy brief 20.11.23
International EconomicsMeelis Kitsing, PhD
Estonian Business School07.11-10.11.233Case study 27.11.23
Economic DiplomacyHele KarilaidMoFA15.11-17.11; 30.113Country report 07.01.24
International LawRené Värk, Dr. Iur
Tartu University20.11- 23.11
27.11-29.11; 01.12.23
6Exam
11.12.23
Cybersecurity: Technology, Diplomacy and LawMerle Maigree-Governance Academy05.12-08.12.233Cybersecurity baseline15.01.24
Protocol and EtiquetteRiina AasmaHead of Protocol, Office of the President of the Republic of Estonia
12.12-15.12.233Course work 28.01.24
SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies16.01-19.01, 23.01-26.01.246Essay 26.02.24
Exam 04.03.24
Cyberspace Considerations for National and International Security
Amb Shota Gvineria
Baltic Defence College
30.01-02.02.243Presentation 02.02.24
Essay 18.02.24
Defense and Security in Northern Europe: Current Baltic, Nordic and Arctic Security IssuesMartin HurtICDS05.02-06.02;
08.02-09.02.24
3Essay
01.03.24
Intelligence and Counterintelligence: An Overlooked Dimension of Foreign Relations
Ivo Juurvee, PhDInternational Centre for Defence & Security (ICDS)
13.02-15.02, 26.02.243Group work 26.02.24
Foreign Policy AnalysisAmb ret Taavi Toom27.02-01.03.243Essay
22.03.24
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University05.03-08.03.243Essay
Date 31.03
Asia-Pacific and the Great Power RebalancingMonika Reinem12.03-15.03.243Essay
Date 07.04
The MENA Shatterbelt: Between Domestic Turmoil and Power ProjectionWolfgang Mühlberger, MASenior Advisor MENA & Strategy at CMI02.04-05.04.243Essay
Date TBC
Public and Digital DiplomacyAmb ret Taavi Toom09.04-12.04.243In-class grading 12.04.24
Public speaking and Communication with Media
Hannes Rumm
Estonian journalist16.04-19.04.243In-class grading 19.04.24
Diplomatic SkillsMichael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK07.05-10.05.243In-class grading 10.05.24
SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 – 19.45 PM
CPForm of examination
International Negotiations
Paul Meerts, PhD
Clingendael, Netherlands Institute of International Relations15.10-18.10.243In-class grading
International RelationsMartin D. BrownVisiting researcher22.10-25.10.243Essay TBC
Cyberspace Considerations for National and International SecurityAmb Shota GvineriaBaltic Defence College29.10-01.11.243Essay TBC
Small States in International RelationsMatthew Crandall, PhD
Tallinn University05.11-08.11.243Essay TBC
International LawRené Värk, Dr. Iur
Tartu University19.11-22.11; 26.11-29.11.24
6Written closed book class room exam
TBC
International EconomicsMeelis Kitsing, PhDEstonian Business School03.12-06.12.243Essay TBC
Economic DiplomacyHele KarilaidMoFA10.12-13.12.243Essay TBC
Protocol and EtiquetteRiina AasmaHead of Protocol, Office of the President of the Republic of Estonia
17.12-20.12.243Course work TBC

SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies14.01-17.01
21.01-24.01.25
6Essay TBC
Written closed book class room exam TBC
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University28.01-31.01.253
Essay TBC
Foreign PolicyAmb ret Taavi Toom11.02-14.02.253Essay TBC
Intelligence and Counterintelligence: An Overlooked Dimention of Foreign RelationsIvo Juurvee, PhDICDS18.02-20.02; 03.03.253Groupwork TBC
The MENA Shatterbelt: Between Domestic Turmoil and Power Projection

Wolfgang Mühlberger, MASenior Advisor MENA & Strategy at CMI

04.03-07.03.253EssayTBC
Cybersecurity: Technology, Diplomacy and Law
Merle Maigree-Governance Academy11.03-14.03.253Essay TBC
“Defense and Security in Northern Europe: Current Baltic, Nordic and Arctic Security Issues”
Martin HurtICDS18.03-21.03.253Essay TBC
Asia PacificTBCTBC3Essay TBC
Public and Digital DiplomacyAmb ret Taavi Toom08.04-11.04.253In-class grading
Public speaking and Communication with Media
Hannes Rumm
Estonian journalist14.04-17.04.253In-class grading
Diplomatic SkillsMichael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK06.05-09.05.253In-class grading

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA