8-kuune õppeprogramm

Eesti Diplomaatide Kool pakub 8-kuu pikkust täiendkoolituse programmi ‘Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia’. Tegemist on kõrgkoolijärgse, täiskasvanutele suunatud täiendkoolituskursusega, mis võimaldab õpilasel omandada vajalikud akadeemilised ja praktilised oskused, et töötada rahvusvaheliste suhete alasel töökohal. Õpe viiakse läbi kõrgkoolile omases akadeemilises vormis loengute ja eksamisessioonide näol. Programm hõlmab kursuseid järgmistel teemadel:

  • rahvusvahelised suhted
  • Euroopa poliitiline ja majandusintegratsioon
  • diplomaatia

Täiendkoolitus programm loetakse läbituks, kui õpilane sooritab õppeaasta jooksul positiivsele hindele 60 ainepunkti väärtuses aineid. Programmi kogumaht on 63 ainepunkti.

Õppekava nimetus: “Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia” 

Õppekavarühm: Poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse õppekavarühm – rahvusvaheliste suhete, diplomaatia ja diplomaatia alane 8-kuuline täiendkoolitus

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija teadmisi ja oskusi, et töötada rahvusvaheliste suhete valdkonnas.

Koolituse läbinu õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest rahvusvaheliste suhete teooriatest, oskab neid võrrelda ning analüüsida;
  • orienteerub rahvusvaheliste suhete alastes küsimustes (välispoliitika, julgeolekupoliitika, rahvusvaheline õigus, Euroopa Liit, rahvusvaheline majandus);
  • omab teadmisi rahvusvaheliste suhete prioriteetsetest piirkondadest nagu Aasia, Aafrika, Lähis-Ida, Venemaa, USA.
  • on omandanud praktilisi oskusi diplomaatia vallas – diplomaatilised praktikad, protokoll, avalik diplomaatia, kultuuridevaheline kommunikatsioon, läbirääkimised.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: rahvusvaheliste suhete huvilised. Õppijal on vähemalt bakalaureusekraad ja tema inglise keele oskus nii kirjas kui kõnes on tasemel, mis võimaldab tal osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes/seminarides ja iseseisvalt töötada erialakirjandusega.

Õppe maht: 2023/2024 õppeaastal on koolituse kogumaht 63 ainepunkti, millest õpilane peab läbima minimaalselt 60 ainepunkti. Koolituse kogumaht (63 ainepunkti) jaguneb järgmiselt: 336 akadeemilist tundi auditoorset tööd ning vähemalt kahekordne arv akadeemilisi tunde (ca 700) iseseisvat tööd.

Õppeprotsessi kirjeldus: Õpe on inglisekeelne ja toimub 4 õhtupoolikul nädalas, üldiselt T-R ajavahemikus 16.45-19.45. Auditoorne töö on kas loengu- või seminarivormis, praktiliste ainete puhul kasutakse harjutusi. Ainete õppesisu ja õppematerjali loend on kirjas õppeprogrammis Moodle. *EDK teeb õppekavas muudatusi, kui selleks on vajadus. Kõikidest muudatustest teavitatakse õppijaid esimesel võimalusel.

Õppekeskkond: 25-30-kohaline klass õppetööks kõige vajaminevaga, sh projektor, arvuti, ekraan, tahvel, kõlarid.

Koolituse lõpetamise tingimus: Iga aine hindamismeetod on leitav õppekavast. Õppekava täitmisel, st vähemalt 60 ainepunkti kogumisel, väljastatakse õppijale tunnistus ja akadeemiline õiend. Viimaseid ei väljastata juhul, kui õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg või täitmata mõni muu EDK poolt seatud kohustus. Juhul, kui õppija ei kogu lõpetamiseks vajalikke ainepunkte, väljastatakse talle tõend vaid läbitud positiivsete ainete kohta. Vabakuulajana läbitud ainete eest väljastatakse samuti tõend.

Koolitajad: EDK õppekava erinevaid aineid annavad oma ala eksperdid nii Eestist kui välismaalt.

Õppemaksu kohta info on toodud siin.

11 OCTOBER 2022 – 15 DECEMBER 2022

SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45 PM
CPForm of examination
Small States in International RelationsMatthew Crandall, PhD
Tallinn University11.10-14.10.223Essay 31.10.22
International EconomicsMeelis Kitsing, PhD
Estonian Business School18.10-21.10.223Essay 15.11.22
International Relations
Martin Brown, PhDVisiting Researcher, Department of Law (International Relations), TalTech25.10-28.10.223Policy Brief 24.11.22
International Negotiations
Paul Meerts, PhD
Clingendael, Netherlands Institute of International Relations01.11-04.11.223In-class grading
Diplomatic Skills I
Amb ret Michael RobertsCentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK15.11-18.11.223In-class grading
International LawRené Värk, Dr. Iur
Tartu University29.11-02.12,
13.12-16.12
6Exam 23.01.23
Protocol and EtiquetteRiina AasmaHead of Protocol, Office of the President of the Republic of Estonia
05.12-07.12,
09.12.22
3Course work 31.01.23

17 JANUARY 2023 – 16 JUNE 2023

SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies17.01-20.01.23
24.01-27.01.23
6Essay 24.02.23
Exam 06.03.23
Diplomatic Skills IIMichael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK31.01-03.02.233In-class grading
Foreign Policy AnalysisAmb ret Taavi Toom20.02-23.02.233Essay 20.03.23
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University07.03-10.03.233Essay 27.03.23
Contemporary AfricaMorten Bøås, PhD Norwegian Institute of International Affairs20.03-23.03.233Essay 16.04.23
The MENA Shatterbelt: Between Domestic Turmoil and Power ProjectionWolfgang Mühlberger, MASenior Advisor MENA & Strategy at CMI28.03-31.03.233In- class group work+
Essay 30.04.23
Asia-Pacific and the Great Power RebalancingMonika Reinem, Pirgit Laanpuu03.04-06.04.233Essay 07.05.23
Intelligence and Counterintelligence: An Overlooked Dimension of Foreign Relations
Ivo Juurvee, PhDInternational Centre for Defence & Security (ICDS)
11.04-13.04, 08.05.233In- class presentation
08.05.23
Defense and Security in Northern Europe: Current Baltic, Nordic and Arctic Security IssuesMartin HurtICDS25.04-28.04.23
3Essay 21.05.23
Diplomatic and Consular LawRené Värk, Dr. IurUniversity of Tartu02.05-03.05, 05.05.236Exam 29.05.23
Cyberspace Considerations for National and International Security
Amb Shota Gvineria
Baltic Defence College
09.05-12.05.23
3Presentation 12.05.23
Public Diplomacy interactive training
Amb ret Taavi Toom16.05-19.05.23 TBC
3Class attendance
Public speaking and Communication with Media
Hannes Rumm
Estonian journalist23.05-26.05.23 TBC
3In-class presentation
SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45 PM
CPForm of examination
International Negotiations
Paul Meerts, PhD
Clingendael, Netherlands Institute of International Relations10.10-13.10.233In-class grading
Small States in International RelationsMatthew Crandall, PhD
Tallinn University17.10-20.10.233Essay 05.11.23
International RelationsMartin BrownVisiting Researcher, Department of Law (International Relations), TalTech24.10-27.10.233Policy brief 20.11.23
International EconomicsMeelis Kitsing, PhD
Estonian Business School07.11-10.11.233Case study 27.11.23
Economic DiplomacyHele KarilaidMoFA15.11-17.11; 30.113Country report 07.01.24
International LawRené Värk, Dr. Iur
Tartu University20.11- 23.11
27.11-29.11; 01.12.23
6Exam
11.12.23
Cybersecurity: Technology, Diplomacy and LawMerle Maigree-Governance Academy05.12-08.12.233Cybersecurity baseline15.01.24
Protocol and EtiquetteRiina AasmaHead of Protocol, Office of the President of the Republic of Estonia
12.12-15.12.233Course work
Date TBC
SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies16.01-19.01, 23.01-26.01.246Essay 26.02.24
Exam 04.03.24
Cyberspace Considerations for National and International Security
Amb Shota Gvineria
Baltic Defence College
30.01-02.02.243Presentation 02.02.24
Essay 18.02.24
Defense and Security in Northern Europe: Current Baltic, Nordic and Arctic Security IssuesMartin HurtICDS05.02-06.02;
08.02-09.02.24
3Essay
01.03.24
Intelligence and Counterintelligence: An Overlooked Dimension of Foreign Relations
Ivo Juurvee, PhDInternational Centre for Defence & Security (ICDS)
13.02-15.02, 26.02.243Group work 26.02.24
Foreign Policy AnalysisAmb ret Taavi Toom27.02-01.03.243Essay
22.03.24
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University05.03-08.03.243Essay
Date TBC
Asia-Pacific and the Great Power RebalancingMonika Reinem, Pirgit Laanpuu12.03-15.03.243Essay
Date TBC
The MENA Shatterbelt: Between Domestic Turmoil and Power ProjectionWolfgang Mühlberger, MASenior Advisor MENA & Strategy at CMI02.04-05.04.243Essay
Date TBC
Public and Digital DiplomacyAmb ret Taavi Toom09.04-12.04.243In-class grading 12.04.24
Public speaking and Communication with Media
Hannes Rumm
Estonian journalist16.04-19.04.243In-class grading 19.04.24
Diplomatic SkillsMichael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK07.05-10.05.243In-class grading 10.05.24

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA