9-kuune õppeprogramm

Eesti Diplomaatide Kool pakub 9-kuu pikkust täiendkoolituse programmi ‘Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon’. Tegemist on kõrgkoolijärgse, täiskasvanutele suunatud täiendkoolituskursusega, mis võimaldab õpilasel omandada vajalikud akadeemilised ja praktilised oskused, et töötada rahvusvaheliste suhete alasel töökohal. Õpe viiakse läbi kõrgkoolile omases akadeemilises vormis loengute ja eksamisessioonide näol. Programm hõlmab kursuseid järgmistel teemadel:

  • rahvusvahelised suhted
  • Euroopa poliitiline ja majandusintegratsioon
  • diplomaatia

Täiendkoolitus programm loetakse läbituks, kui õpilane sooritab õppeaasta jooksul positiivsele hindele 60 ainepunkti väärtuses aineid. Programmi kogumaht on 66 ainepunkti.

Õppekava nimetus: “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon” 

Õppekavarühm: Poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse õppekavarühm – rahvusvaheliste suhete, diplomaatia ja Euroopa integratsiooni alane 9-kuuline täiendkoolitus

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija teadmisi ja oskusi, et töötada rahvusvaheliste suhete valdkonnas.

Koolituse läbinu õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest rahvusvaheliste suhete teooriatest, oskab neid võrrelda ning analüüsida;
  • orienteerub rahvusvaheliste suhete alastes küsimustes (välispoliitika, julgeolekupoliitika, rahvusvaheline õigus, Euroopa Liit, rahvusvaheline majandus);
  • omab teadmisi rahvusvaheliste suhete prioriteetsetest piirkondadest nagu Aasia, Aafrika, Lähis-Ida, Venemaa, USA.
  • on omandanud praktilisi oskusi diplomaatia vallas – diplomaatilised praktikad, protokoll, avalik diplomaatia, kultuuridevaheline kommunikatsioon, läbirääkimised.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: rahvusvaheliste suhete huvilised. Õppijal on vähemalt bakalaureusekraad ja tema inglise keele oskus nii kirjas kui kõnes on tasemel, mis võimaldab tal osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes/seminarides ja iseseisvalt töötada erialakirjandusega.

Õppe maht: 2022/2023 õppeaastal on koolituse kogumaht 66 ainepunkti, millest õpilane peab läbima minimaalselt 60 ainepunkti. Koolituse kogumaht (66 ainepunkti) jaguneb järgmiselt: 352 akadeemilist tundi auditoorset tööd ning vähemalt kahekordne arv akadeemilisi tunde (ca 700) iseseisvat tööd.

Õppeprotsessi kirjeldus: Õpe on inglisekeelne ja toimub 4 õhtupoolikul nädalas, üldiselt T-R ajavahemikus 16.45-19.45. Auditoorne töö on kas loengu- või seminarivormis, praktiliste ainete puhul kasutakse harjutusi. Ainete õppesisu ja õppematerjali loend on kirjas õppeprogrammis Moodle. *EDK teeb õppekavas muudatusi, kui selleks on vajadus. Kõikidest muudatustest teavitatakse õppijaid esimesel võimalusel.

Õppekeskkond: 25-30-kohaline klass õppetööks kõige vajaminevaga, sh projektor, arvuti, ekraan, tahvel, kõlarid.

Koolituse lõpetamise tingimus: Iga aine hindamismeetod on leitav õppekavast. Õppekava täitmisel, st vähemalt 60 ainepunkti kogumisel, väljastatakse õppijale tunnistus ja akadeemiline õiend. Viimaseid ei väljastata juhul, kui õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg või täitmata mõni muu EDK poolt seatud kohustus. Juhul, kui õppija ei kogu lõpetamiseks vajalikke ainepunkte, väljastatakse talle tõend vaid läbitud positiivsete ainete kohta. Vabakuulajana läbitud ainete eest väljastatakse samuti tõend.

Koolitajad: EDK õppekava erinevaid aineid annavad oma ala eksperdid nii Eestist kui välismaalt.

Õppemaksu kohta info on toodud siin.

14 SEPTEMBER 2021 – 13 DECEMBER 2021

SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45
CPForm of examination
International RelationsKevin Blachford,PhDBaltic Defence College14.09-17.093Essay: 09.10.2021
International EconomicsMeelis Kitsing, PhDEBS21.09-24.093Essay: 17.10.2021
Intercultural Competences for DiplomatsElizabeth Kasa MälksooFreelance trainer28.09-01.103Essay: 30.10.2021
International LawRené Värk, Dr. IurTartu University11.10-12.10
14.10-15.10
08.11-09.11
11.11-12.11
6Exam: 29.11.2021
Small States in International RelationsMatthew Crandall, PhDTallinn University19.10-22.103Essay: 21.11.2021
International NegotiationsPaul Meerts, PhDClingendael, Netherlands Institute of International Relations02.11-05.113In-class grading
Diplomacy: history, theory and practiceAmb ret Raul Mälk16.11-19.113Exam: 13.12.2021
Foreign Policy AnalysisAmb ret Taavi Toom30.11-03.123Policy paper: 09.01.2022
Cyberspace Considerations for National and International SecurityAmb Shota GvineriaBaltic Defence College07.12-10.123Exam or essay: 17.01.2022

11 JANUARY 2022 – 27 MAY 2022

SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
Asia-Pacific and the Great Power RebalancingMats Kuuskemaa, PhDE-Residency11.01-14.013Essay: 06.02.2022
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan
Skytte Institute of Political
Studies
18.01-21.01
25.01-28.01
6In-class simulation +
Test: 21.02.2022 + Essay: 28.02.2022
Contemporary AfricaMorten Bøås, PhD Norwegian Institute of
International Affairs
08.02-11.023Essay: 06.03.2022
Intelligence and Counterintelligence: An
Overlooked Dimension of Foreign Relations
Ivo Juurvee, PhDInternational Centre for Defence & Security (ICDS)15.02-17.02, 14.033Homework presentations: 14.03.2022
Diplomatic and Consular LawRené Värk, Dr. IurUniversity of Tartu07.03-08.03
10.03-11.03
3Exam: 30.03.2022 TBC
Defense and Security in Northern Europe: Current Baltic, Nordic and Arctic Security IssuesMartin Hurt, MAInternational Centre for Defence & Security (ICDS)15.03-18.033In-class group work + Essay: 17.04.2022
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University22.03-25.033Essay: 25.04.2022
The MENA Shatterbelt: Between Domestic Turmoil and Power ProjectionWolfgang Mühlberger, MAFIIA04.04-07.043Essay: 05.05.2022
Baltic States in International PoliticsMari-Liis Sulg, MA
Harry Lahtein, MA
University of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies22.04.
25-27.04.
3Essay: 08.05.2022
Diplomatic Skills TrainingAmb ret Michael RobertsCentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK03.05-06.053In-class grading:
06.05.2022
Public Diplomacy Interactive TrainingAmb ret Gerhard ReiwegerAmbassador retired, Vienna
Diplomatic Academy
10.05-13.053Class attendance
Graduation ceremony27.05.2022

11 OCTOBER 2022 – 15 DECEMBER 2022

SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45 PM
CPForm of examination
Small States in International RelationsMatthew Crandall, PhD
Tallinn University11.10-14.10.223Essay 31.10.22
International EconomicsMeelis Kitsing, PhD
Estonian Business School18.10-21.10.223Essay 15.11.22
International Relations
Martin Brown, PhDVisiting Researcher, Department of Law (International Relations), TalTech25.10-28.10.223Policy Brief 24.11.22
International Negotiations
Paul Meerts, PhD
Clingendael, Netherlands Institute of International Relations01.11-04.11.223In-class grading
Diplomatic Skills I
Amb ret Michael RobertsCentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK15.11-18.11.223In-class grading
International LawRené Värk, Dr. Iur
Tartu University29.11-02.12,
13.12-16.12
6Exam 23.01.23
Protocol and EtiquetteRiina AasmaHead of Protocol, Office of the President of the Republic of Estonia
05.12-07.12,
09.12.22
3Course work 31.01.23

17 JANUARY 2023 – 16 JUNE 2023

SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies17.01-20.01.23
24.01-27.01.23
6Essay 19.02.23
Exam 06.03.23
Diplomatic Skills IIMichael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK31.01-03.02.233In-class grading
Diplomatic and Consular LawRené Värk, Dr. IurUniversity of Tartu13-14.02, 16.02-17.02 TBC3Exam TBC
Foreign Policy AnalysisAmb ret Taavi Toom20.02-23.02.233Essay 20.03.23
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University07.03-10.03.233Essay 27.03.23
Asia-Pacific and the Great Power RebalancingTBC14.03-17.03.23 TBC3Essay 09.04.23
Contemporary AfricaMorten Bøås, PhD Norwegian Institute of International Affairs20.03-23.03.233Essay 16.04.23
The MENA Shatterbelt: Between Domestic Turmoil and Power ProjectionWolfgang Mühlberger, MASenior Advisor MENA & Strategy at CMI28.03-31.03.233In- class group work
Essay 30.04.23
Intelligence and Counterintelligence: An Overlooked Dimension of Foreign Relations
Ivo Juurvee, PhDInternational Centre for Defence & Security (ICDS)
18.04-21.04.23 TBC
3Presentation
Defense and Security in Northern Europe: Current Baltic, Nordic and Arctic Security IssuesMartin Hurt, MA
International Centre for Defence & Security (ICDS)
25.04-28.04.23 TBC
3In-class group work+ Essay
Cyberspace Considerations for National and International Security
Amb Shota Gvineria
Baltic Defence College
09.05-12.05.23
3Exam or Essay
Public Diplomacy interactive training
Amb ret Taavi ToomAmbassador retired, Vienna Diplomatic Academy
16.05-19.05.23 TBC
3Class attendance
Public speaking and Communication with Media
Hannes Rumm
23.05-26.05.23 TBC
3TBC

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA