Vastuvõtutingimused mittestipendiaatidele (k.a eestlased)

Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) täiendkoolituskursusel ‘Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon’ õppijal on:

 • huvi rahvusvaheliste suhete vastu;
 • vähemalt bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud tase;
 • inglise keele oskus tasemel, mis võimaldab osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes ja töötada iseseisvalt erialakirjandusega.

Kasuks tuleb teiste võõrkeelte oskus, lai silmaring ning aktiivne eluhoiak.

2021/2022 õppeaasta programm on kättesaadav siin; õppeaasta algab 14. septembril 2021 ja lõpeb 27. mail 2022.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

2021/2022.a. õppegrupis osalemiseks võetakse EDK-s dokumente vastu kuni 23. august 2021 (k.a).

 • Avaldus koos värvilise dokumendifotoga 4×5 cm
 • CV
 • motivatsioonikiri (1 lehekülg, 300-400 sõna), milles sisseastuja kirjeldab oma huvi õpingute vastu
 • kõrgharidust tõendava diplomi koopia
 • akadeemilise õiendi koopia
 • passi isikuandmete lehe või ID-kaardi koopia
 • maksekorralduse koopia sisseastumislõivu 20 EUR tasumise kohta
  • Makse saaja: Eesti Diplomaatide Kooli SA, a/a  EE041010220071516018. Selgitus: nimi; 2020/2021 sisseastumislõiv.
 • inglisekeelne essee (4 lehekülge, 1300-1500 sõna koos viidetega) ühel järgnevatest teemadest:
  • Impact of Covid-19 to the future of Europe
  • China – a partner or a foe?
  • Multilateral reset in the US – dream or reality?
  • Is soft power a successful tool to tackle the climate crisis?
  • Digital diplomacy – interim measure or way forward?

Vastuvõtu protseduur

Dokumendid võib esitada:

1) tuues need EDK kontorisse aadressil Tõnismägi 2 (Rahvusraamatukogu), Tallinn 10122 (ette helistades 631 7951)
2) elektrooniliselt, kasutades Veebipõhist avaldusvormi

Dokumentide esitamise tähtaeg on 23. august 2021.

Vastuvõtu protseduuri teine osa on vestlusVestlus toimub hiljemalt 27.augustil Eesti Diplomaatide Kooli kontoris. Võtame avalduse esitajaga ühendust, et leppida kokku vestluse kellaaeg.

Kooli vastuvõtmise otsus edastatakse kandidaatidele e-maili teel hiljemalt 27. augustil.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust edk@edk.edu.ee või tel 631 7951.

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA