Vastuvõtutingimused mittestipendiaatidele (k.a eestlased)

Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) täiendkoolituskursusel ‘Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon’ õppijal on:

 • huvi rahvusvaheliste suhete vastu;
 • vähemalt bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud tase;
 • inglise keele oskus tasemel, mis võimaldab osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes ja töötada iseseisvalt erialakirjandusega.

Kasuks tuleb teiste võõrkeelte oskus, lai silmaring ning aktiivne eluhoiak.

2020/2021.a. õppegrupis osalemiseks võetakse EDK-s dokumente vastu kuni 29.juuni 2020.

Dokumendid võib esitada:

1) tuua EDK kontorisse aadressil Tõnismägi 2 (Rahvusraamatukogu),Tallinn 10122 (ette helistades 631 7951)
2) edastada elektrooniliselt, kasutades Veebipõhist avaldusvormi

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

 1. Avaldus koos 1 värvilise dokumendifotoga 4×5 cm
 2. isikutunnistuse koopia
 3. motivatsioonikiri (kus sisseastuja kirjeldab oma huvi õpingute vastu)
 4. CV
 5. kõrgharidust tõendava diplomi koopia
 6. akadeemilise õiendi koopia
 7. kviitung registreerimistasu 20 EUR tasumise kohta
 8. inglisekeelne essee ühel järgnevatest teemadest:
 • The geopolitical Europe – right timing or too late?
 • The post-COVID-19 world order – Chinese leadership as a new reality?
 • Role of NATO in the era of non-conventional threats (climate, pandemics, energy, and cyber).
 • Do the `grey zone` areas bring peace or war?
 • Challenges and opportunities of digital diplomacy.

Makse saaja: Eesti Diplomaatide Kool
Selgitus: nimi ja 2020/2021 sisseastumislõiv
a/a  EE041010220071516018
IBAN  EE041010220071516018
Swift (BIC) EEUHEE2X

Vastuvõtu protseduuriteine osa on vestlusVestlus toimub 29. või 30.juunil Eesti Diplomaatide Kooli kontoris. Palun võtke ühendust (liina.link@edk.edu.ee), et leppida kokku vestluse kellaaeg. 

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust liina.link@edk.edu.ee või tel 631 7951.

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA