Vastuvõtutingimused mittestipendiaatidele (k.a eestlased)

Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) täiendkoolituskursusel ‘Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon’ õppijal on:

 • huvi rahvusvaheliste suhete vastu;
 • vähemalt bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud tase;
 • inglise keele oskus tasemel, mis võimaldab osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes ja töötada iseseisvalt erialakirjandusega.

Kasuks tuleb teiste võõrkeelte oskus, lai silmaring ning aktiivne eluhoiak.

2021/2022 õppeaasta programm on kättesaadav siin; õppeaasta algab 14. septembril 2021 ja lõpeb 27. mail 2022.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

2021/2022.a. õppegrupis osalemiseks võetakse EDK-s dokumente vastu kuni 14. juuni 2021.

 • Avaldus koos värvilise dokumendifotoga 4×5 cm
 • CV
 • motivatsioonikiri (kus sisseastuja kirjeldab oma huvi õpingute vastu)
 • kõrgharidust tõendava diplomi koopia
 • akadeemilise õiendi koopia
 • passi isikuandmete lehe või ID-kaardi koopia
 • maksekorralduse koopia sisseastumislõivu 20 EUR tasumise kohta
  • Makse saaja: Eesti Diplomaatide Kooli SA, a/a  EE041010220071516018. Selgitus: nimi; 2020/2021 sisseastumislõiv.
 • inglisekeelne essee ühel järgnevatest teemadest:
  • Impact of Covid-19 to the future of Europe
  • China – a partner or a foe?
  • Multilateral reset in the US – dream or reality?
  • Is soft power a successful tool to tackle the climate crisis?
  • Digital diplomacy – interim measure or way forward?

Vastuvõtu protseduur

Dokumendid võib esitada:

1) tuues need EDK kontorisse aadressil Tõnismägi 2 (Rahvusraamatukogu), Tallinn 10122 (ette helistades 631 7951)
2) elektrooniliselt, kasutades Veebipõhist avaldusvormi

Dokumentide esitamise tähtaeg on 14. juuni 2021.

Vastuvõtu protseduuri teine osa on vestlusVestlus toimub 14-18. juunil Eesti Diplomaatide Kooli kontoris. Võtame avalduse esitajaga ühendust, et leppida kokku vestluse kellaaeg.

Kooli vastuvõtmise otsus edastatakse kandidaatidele e-maili teel hiljemalt 18. juunil.

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust liina.link@edk.edu.ee või tel 631 7951.

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA