Veebipõhine avaldusvorm

See avaldusvorm on mõeldud sisseastumisavalduse veebipõhiseks esitamiseks. Avaldust on võimalik esitada ka käsikirjaliselt. Täpsemat infot sisseastumise kohta vaata Vastuvõtutingimused mittestipendiaadile.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

· Avaldus koos 1 värvilise dokumendifotoga 4×5 cm
· motivatsioonikiri
· CV
· kõrgharidust tõendava diplomi koopia
· akadeemilise õiendi koopia
· isikutunnistuse koopia
· foto
· kviitung registreerimistasu 20 EUR tasumise kohta
(a/a EE041010220071516018, Eesti Diplomaatide Kooli Sihtasutus, selgitus: nimi ja 2020/2021 sisseastumislõiv)
· inglisekeelne essee ühel etteantud teemadest (vt vastuvõtutingimused)

Tähelepanu!

Kõik etteantud väljad tuleb korrektselt täita! Poolikult täidetud vorm sisseastumiseks ei kvalifitseeru!

Sisseastumisdokumentide lisamiseks peavad need olema eelnevalt skaneeritud ning eraldi failidena salvestatud. Sisseastumisankeedi – Avaldus –  palume eelnevalt alla laadida, arvutis täita ning seejärel failina lisada. Mitme erineva akadeemilise kraadi olemasolul palume lisada kõige hilisem. Kui diplom ja akadeemiline õiend on saadud välisriigis, palume lisada (mitteametliku) eestikeelse tõlke. Eestikeelsete dokumentide korral võib tõlkelahtreid ignoreerida. Failide salvestamisel palume kasutada järgmisi formaate: txt, doc, docx, ppt, pptx, pdf, gif, jpg, png, zip, rar. Palume faile digitaalselt mitte allkirjastada.

Täiendava informatsiooni ja küsimuste korral võtke ühendust liina.link@edk.edu.ee või tel: (+372) 6317951

EDK ei edasta sisseastumiandmeid kolmandatele osapooltele.

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA