Õppekava 2020/2021

9-kuune õppeprogramm

Eesti Diplomaatide Kool pakub 9-kuu pikkust täiendkoolituse programmi ‘Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon’. Tegemist on kõrgkoolijärgse, täiskasvanutele suunatud täiendkoolituskursusega, mis võimaldab õpilasel omandada vajalikud akadeemilised ja praktilised oskused, et töötada rahvusvaheliste suhete alasel töökohal. Õpe viiakse läbi kõrgkoolile omases akadeemilises vormis loengute ja eksamisessioonide näol. Kursuse maht on 60 AP ja see hõlmab kolme põhimoodulit:

  • rahvusvahelised suhted
  • Euroopa poliitiline ja majandusintegratsioon
  • diplomaatia

Täiendkoolitus programm loetakse läbituks, kui õpilane sooritab õppeaasta jooksul positiivsele hindele 60 ainepunkti väärtuses aineid: 30 kohustuslikku ainet ja 30 vabaainet. Vabaained valib õpilane ise olemasolevate seast. Programmi kogumaht on 75 EAP.

Õppekava nimetus: “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon” 

Õppekavarühm: Poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse õppekavarühm – rahvusvaheliste suhete, diplomaatia ja Euroopa integratsiooni alane 9-kuuline täiendkoolitus

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija teadmisi ja oskusi, et töötada rahvusvaheliste suhete valdkonnas.

Koolituse läbinu õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest rahvusvaheliste suhete teooriatest, oskab neid võrrelda ning analüüsida;
  • orienteerub rahvusvaheliste suhete alastes küsimustes (välispoliitika, julgeolekupoliitika, rahvusvaheline õigus, Euroopa Liit, rahvusvaheline majandus);
  • omab teadmisi rahvusvaheliste suhete prioriteetsetest piirkondadest nagu Aasia, Aafrika, Lähis-Ida, Venemaa, USA.
  • on omandanud praktilisi oskusi diplomaatia vallas – diplomaatilised praktikad, protokoll, avalik diplomaatia, kultuuridevaheline kommunikatsioon, läbirääkimised.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: rahvusvaheliste suhete huvilised. Õppijal on vähemalt bakalaureusekraad ja tema inglise keele oskus nii kirjas kui kõnes on tasemel, mis võimaldab tal osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes/seminarides ja iseseisvalt töötada erialakirjandusega.

Õppe maht: 2020/2021 õppeaastal on koolituse kogumaht 66 ainepunkti, millest õpilane peab läbima minimaalselt 60 ainepunkti. Koolituse kogumaht (66 ainepunkti) jaguneb järgmiselt: 352 akadeemilist tundi auditoorset tööd ning vähemalt kahekordne arv akadeemilisi tunde (ca 700) iseseisvat tööd.

Õppeprotsessi kirjeldus: Õpe on inglisekeelne ja toimub 4 õhtupoolikul nädalas, üldiselt T-R ajavahemikus 16.45-19.45. Auditoorne töö on kas loengu- või seminarivormis, praktiliste ainete puhul kasutakse harjutusi. Iga aine õppesisu ja õppematerjali loend on kirjas nii Moodle’is kui ka leitav uue akadeemilise aasta alguses õppekavast. *EDK teeb õppekavas muudatusi, kui selleks on vajadus. Kõikidest muudatustest teavitatakse õppijaid esimesel võimalusel.

Õppekeskkond: 25-kohaline klass õppetööks kõige vajaminevaga, sh projektor, arvuti, ekraan, tahvel, kõlarid.

Koolituse lõpetamise tingimus: Iga aine hindamismeetod on leitav õppekavast. Õppekava täitmisel, st vähemalt 60 ainepunkti kogumisel, väljastatakse õppijale tunnistus ja akadeemiline õiend. Viimaseid ei väljastata juhul, kui õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg või täitmata mõni muu EDK poolt seatud kohustus. Juhul, kui õppija ei kogu lõpetamiseks vajalikke ainepunkte, väljastatakse talle tõend vaid läbitud positiivsete ainete kohta. Vabakuulajana läbitud ainete eest väljastatakse samuti tõend.

Koolitajad: EDK õppekava erinevaid aineid annavad oma ala eksperdid nii Eestist kui välismaalt.

AUTUMN TERM 2020

OCTOBER 13, 2020-DECEMBER 18, 2020

SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45 PM
CPForm of examination 
International EconomicsMeelis Kitsing, PhDEstonian Business School13.10-16.103Essay: 07.11.2020
Intercultural DiplomacyElizabeth Kasa MälksooFreelance trainer20.10-23.103Essay: 16.11.2020
International RelationsKevin Blachford, PhDBaltic Defence College27.10-30.103Essay: 28.11.2020
Diplomatic Skills TrainingMichael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK10.11-13.113Class participation
The Near Abroad Policy of the Russian Federation and
the Political-Philosophical Foundations Thereof
Harry Lahtein, MAEstonian Defence Forces17.11-20.113Essay: 17.12.2020
International LawRené Värk, Dr. Iur

Tartu University23.11-26.11
08.12-11.12
6Exam: 18.01.2021
Foreign Policy AnalysisKevin Blachford, PhDBaltic Defence College15.12-18.123Policy paper: 13.01.2021

SPRING TERM 2021

JANUARY 19, 2021–JUNE 11, 2021

SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University19.01-22.013Exam: 11.02.2020
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies26.01-29.01
02.02-05.02
6In-class simulation + Test: 22.02.2021 + Essay: 27.02.2021
Asia-Pacific and the Great Power RebalancingMats KuuskemaaE-Residency, Enterprise Estonia16.02-19.023Essay: 15.03.2021
Contemporary AfricaMorten Bøås, PhD Norwegian Institute of International Affairs02.03-05.033Essay: 28.03.2021
Working with and Influencing International
Organisations (with special reference to the EU, OSCE and UN)
Michael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK09.03-12.033TBC
Diplomatic and Consular LawRené Värk, Dr. IurUniversity of Tartu16.03-19.033Exam: 05.04.2021
The MENA Shatterbelt: Between Domestic
Turmoil and Power Projection
Wolfgang Mühlberger, MAFinnish Institute of International Affairs (FIIA)29.03-01.043Essay: 21.04.2021 TBC
Intelligence and Counterintelligence: An
Overlooked Dimension of Foreign Relations
Ivo Juurvee, PhDInternational Centre for Defence & Security (ICDS)06.04-09.043In-class presentation 09.04.21 +written assignment 25.04.2021
Defense and Security in Northern Europe: Current Baltic, Nordic and Arctic Security IssuesAmb ret Pauli JärvenpääAmbassador (ret) Finland13.04-16.043Essay: 08.05.2021
Small States in International RelationsMatthew Crandall, PhDTallinn University04.05-07.053Essay: 23.05.2021
Baltic States in International PoliticsMari-Liis Sulg, MAEstonian School of Diplomacy/ Johan Skytte Institute of Political Studies11.05-14.053In-class presentations: 14.05.2021 + Short discussion paper: 27.05.2021
International NegotiationsPaul Meerts, PhDClingendael, Netherlands Institute of International Relations18.05-21.053In-class grading:
21.05.2021
Public Diplomacy interactive trainingAmb ret Gerhard ReiwegerAmbassador retired, Vienna Diplomatic Academy02.06-04.063Class attendance
Study visit08.06.21
Graduation ceremony11.06.21

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA