Õppekava 2020/2021

9-kuune õppeprogramm

Eesti Diplomaatide Kool pakub 9-kuu pikkust täiendkoolituse programmi ‘Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon’. Tegemist on kõrgkoolijärgse, täiskasvanutele suunatud täiendkoolituskursusega, mis võimaldab õpilasel omandada vajalikud akadeemilised ja praktilised oskused, et töötada rahvusvaheliste suhete alasel töökohal. Õpe viiakse läbi kõrgkoolile omases akadeemilises vormis loengute ja eksamisessioonide näol. Kursuse maht on 60 AP ja see hõlmab kolme põhimoodulit:

  • rahvusvahelised suhted
  • Euroopa poliitiline ja majandusintegratsioon
  • diplomaatia

Täiendkoolitus programm loetakse läbituks, kui õpilane sooritab õppeaasta jooksul positiivsele hindele 60 ainepunkti väärtuses aineid: 30 kohustuslikku ainet ja 30 vabaainet. Vabaained valib õpilane ise olemasolevate seast. Programmi kogumaht on 75 EAP.

Õppekava nimetus: “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon” 

Õppekavarühm: Poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse õppekavarühm – rahvusvaheliste suhete, diplomaatia ja Euroopa integratsiooni alane 9-kuuline täiendkoolitus

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija teadmisi ja oskusi, et töötada rahvusvaheliste suhete valdkonnas.

Koolituse läbinu õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest rahvusvaheliste suhete teooriatest, oskab neid võrrelda ning analüüsida;
  • orienteerub rahvusvaheliste suhete alastes küsimustes (välispoliitika, julgeolekupoliitika, rahvusvaheline õigus, Euroopa Liit, rahvusvaheline majandus);
  • omab teadmisi rahvusvaheliste suhete prioriteetsetest piirkondadest nagu Aasia, Aafrika, Lähis-Ida, Venemaa, USA.
  • on omandanud praktilisi oskusi diplomaatia vallas – diplomaatilised praktikad, protokoll, avalik diplomaatia, kultuuridevaheline kommunikatsioon, läbirääkimised.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: rahvusvaheliste suhete huvilised. Õppijal on vähemalt bakalaureusekraad ja tema inglise keele oskus nii kirjas kui kõnes on tasemel, mis võimaldab tal osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes/seminarides ja iseseisvalt töötada erialakirjandusega.

Õppe maht: 2020/2021 õppeaastal on koolituse kogumaht 66 ainepunkti, millest õpilane peab läbima minimaalselt 60 ainepunkti. Koolituse kogumaht (66 ainepunkti) jaguneb järgmiselt: 352 akadeemilist tundi auditoorset tööd ning vähemalt kahekordne arv akadeemilisi tunde (ca 700) iseseisvat tööd.

Õppeprotsessi kirjeldus: Õpe on inglisekeelne ja toimub 4 õhtupoolikul nädalas, üldiselt T-R ajavahemikus 16.45-19.45. Auditoorne töö on kas loengu- või seminarivormis, praktiliste ainete puhul kasutakse harjutusi. Iga aine õppesisu ja õppematerjali loend on kirjas nii Moodle’is kui ka leitav uue akadeemilise aasta alguses õppekavast. *EDK teeb õppekavas muudatusi, kui selleks on vajadus. Kõikidest muudatustest teavitatakse õppijaid esimesel võimalusel.

Õppekeskkond: 25-kohaline klass õppetööks kõige vajaminevaga, sh projektor, arvuti, ekraan, tahvel, kõlarid.

Koolituse lõpetamise tingimus: Iga aine hindamismeetod on leitav õppekavast. Õppekava täitmisel, st vähemalt 60 ainepunkti kogumisel, väljastatakse õppijale tunnistus ja akadeemiline õiend. Viimaseid ei väljastata juhul, kui õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg või täitmata mõni muu EDK poolt seatud kohustus. Juhul, kui õppija ei kogu lõpetamiseks vajalikke ainepunkte, väljastatakse talle tõend vaid läbitud positiivsete ainete kohta. Vabakuulajana läbitud ainete eest väljastatakse samuti tõend.

Koolitajad: EDK õppekava erinevaid aineid annavad oma ala eksperdid nii Eestist kui välismaalt.

AUTUMN TERM 2020

OCTOBER 13, 2020-DECEMBER 18, 2020

[table “1” not found /]

SPRING TERM 2021

JANUARY 19, 2021–JUNE 11, 2021

SubjectLecturerInstitutionTime
16.45 - 19.45 PM
CPForm of examination
International Negotiations
Paul Meerts, PhD
Clingendael, Netherlands Institute of International Relations10.10-13.10.233In-class grading
Small States in International RelationsMatthew Crandall, PhD
Tallinn University17.10-20.10.233Essay 05.11.23
International RelationsMartin BrownVisiting Researcher, Department of Law (International Relations), TalTech24.10-27.10.233Policy brief 20.11.23
International EconomicsMeelis Kitsing, PhD
Estonian Business School07.11-10.11.233Case study 27.11.23
Economic DiplomacyHele KarilaidMoFA15.11-17.11; 30.113Country report 07.01.24
International LawRené Värk, Dr. Iur
Tartu University20.11- 23.11
27.11-29.11; 01.12.23
6Exam
11.12.23
Cybersecurity: Technology, Diplomacy and LawMerle Maigree-Governance Academy05.12-08.12.233Cybersecurity baseline15.01.24
Protocol and EtiquetteRiina AasmaHead of Protocol, Office of the President of the Republic of Estonia
12.12-15.12.233Course work 28.01.24

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA