Õppekava 2019/2020

Õppekava nimetus: “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon” 

Õppekavarühm: Poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse õppekavarühm – rahvusvaheliste suhete, diplomaatia ja Euroopa integratsiooni alane 9-kuuline täiendkoolitus

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija teadmisi ja oskusi, et töötada rahvusvaheliste suhete valdkonnas.

Koolituse läbinu õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest rahvusvaheliste suhete teooriatest, oskab neid võrrelda ning analüüsida;
  • orienteerub rahvusvaheliste suhete alastes küsimustes (välispoliitika, julgeolekupoliitika, rahvusvaheline õigus, Euroopa Liit, rahvusvaheline majandus);
  • omab teadmisi rahvusvaheliste suhete prioriteetsetest piirkondadest nagu Aasia, Aafrika, Lähis-Ida, Venemaa, USA.
  • on omandanud praktilisi oskusi diplomaatia vallas – diplomaatilised praktikad, protokoll, avalik diplomaatia, kultuuridevaheline kommunikatsioon, läbirääkimised.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: rahvusvaheliste suhete huvilised. Õppijal on vähemalt bakalaureusekraad ja tema inglise keele oskus nii kirjas kui kõnes on tasemel, mis võimaldab tal osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes/seminarides ja iseseisvalt töötada erialakirjandusega.

Õppe maht: 2019/2020 õppeaastal on koolituse kogumaht 66 ainepunkti, millest õpilane peab läbima minimaalselt 60 ainepunkti. Koolituse kogumaht (66 ainepunkti) jaguneb järgmiselt: 352 akadeemilist tundi auditoorset tööd ning vähemalt kahekordne arv akadeemilisi tunde (ca 700) iseseisvat tööd.

Õppeprotsessi kirjeldus: Õpe on inglisekeelne ja toimub 4 õhtupoolikul nädalas, üldiselt T-R ajavahemikus 16.45-19.45. Auditoorne töö on kas loengu- või seminarivormis, praktiliste ainete puhul kasutakse harjutusi. Iga aine õppesisu ja õppematerjali loend on kirjas nii Moodle’is kui ka leitav uue akadeemilise aasta alguses õppekavast. *EDK teeb õppekavas muudatusi, kui selleks on vajadus. Kõikidest muudatustest teavitatakse õppijaid esimesel võimalusel.

Õppekeskkond: 25-kohaline klass õppetööks kõige vajaminevaga, sh projektor, arvuti, ekraan, tahvel, kõlarid.

Koolituse lõpetamise tingimus: Iga aine hindamismeetod on leitav õppekavast. Õppekava täitmisel, st vähemalt 60 ainepunkti kogumisel, väljastatakse õppijale tunnistus ja akadeemiline õiend. Viimaseid ei väljastata juhul, kui õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg või täitmata mõni muu EDK poolt seatud kohustus. Juhul, kui õppija ei kogu lõpetamiseks vajalikke ainepunkte, väljastatakse talle tõend vaid läbitud positiivsete ainete kohta. Vabakuulajana läbitud ainete eest väljastatakse samuti tõend.

Koolitajad: EDK õppekava erinevaid aineid annavad oma ala eksperdid nii Eestist kui välismaalt.

AUTUMN TERM 2019

SEPTEMBER 16, 2019 – DECEMBER 19, 2019

SubjectLecturerInstitutionTimeCPForm of examination
EU History, Institutions, and Policy-MakingStefano Braghiroli, PhDUniversity of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies16.01-19.01, 23.01-26.01.246Essay 26.02.24
Exam 04.03.24
Cyberspace Considerations for National and International Security
Amb Shota Gvineria
Baltic Defence College
30.01-02.02.243Presentation 02.02.24
Essay 18.02.24
Defense and Security in Northern Europe: Current Baltic, Nordic and Arctic Security IssuesMartin HurtICDS05.02-06.02;
08.02-09.02.24
3Essay
01.03.24
Intelligence and Counterintelligence: An Overlooked Dimension of Foreign Relations
Ivo Juurvee, PhDInternational Centre for Defence & Security (ICDS)
13.02-15.02, 26.02.243Group work 26.02.24
Foreign Policy AnalysisAmb ret Taavi Toom27.02-01.03.243Essay
22.03.24
US Foreign PolicyMatthew Crandall, PhDTallinn University05.03-08.03.243Essay
Date 31.03
Asia-Pacific and the Great Power RebalancingMonika Reinem12.03-15.03.243Essay
Date 07.04
The MENA Shatterbelt: Between Domestic Turmoil and Power ProjectionWolfgang Mühlberger, MASenior Advisor MENA & Strategy at CMI02.04-05.04.243Essay
Date TBC
Public and Digital DiplomacyAmb ret Taavi Toom09.04-12.04.243In-class grading 12.04.24
Public speaking and Communication with Media
Hannes Rumm
Estonian journalist16.04-19.04.243In-class grading 19.04.24
Diplomatic SkillsMichael Roberts, MACentre for Political and Diplomatic Studies, Ambassador (ret) UK07.05-10.05.243In-class grading 10.05.24

SPRING TERM 2020

JANUARY 13 – MAY 31, 2020

[table “2” not found /]

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA