Rahvusvaheline diplomaatiline foorum 2023

//

ESD direktor hr Ekke Nõmm osales rahvusvahelisel diplomaatilise koolituse foorumil (IFDT). Üritus, mille teemaks oli “Diplomaatia tulevik: trendid, tööriistad ja koolitused uue ajastu diplomaatidele”, toimus Bangkokis 12.–15. detsembril 2023. Selle aasta kohtumine toimus Tais, Devawongse Varopakarni välissuhete instituudis (DVIFA). Foorum tõi kokku erinevate diplomaatiakoolide direktorid kõigilt kontinentidelt.

Foorumi päevakorras oli mitmeid olulisi teemasid, sealhulgas diplomaatiline suhtlus digitaalajastul, tehnoloogia kasutamine konfliktide lahendamiseks ja kultuuridevahelise üksteisemõistmise edendamine tänapäeva põimunud maailmas.

Rahvusvahelise diplomaatilise koolituse foorumi (IFDT) asutas akadeemiliste ja diplomaatiliste koolitusasutuste konsortsium 1972. aastal dekaanide ja direktorite iga-aastase kohtumisena. Alates asutamisest on selle liikmeskond kasvanud, kaasates rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia uurimisele pühendunud akadeemiliste instituutide juhte ja 56 riigi ametlike diplomaatide koolitamiseks akrediteeritud instituute. Viini diplomaatilise akadeemia direktor ja Georgetowni ülikooli alla kuuluva Walshi välisteenistuse kooli diplomaatiauuringute instituudi direktor on alalised eesistujad. Foorumi iga-aastaseid kohtumisi korraldavad liikmesasutused ja akadeemiad vastavalt IFDT juhtkomitee kokkuleppele ning need on pühendatud kaasaegse diplomaatia küsimuste ja diplomaatilise hariduse suundumuste arutelule

Leave a Comment

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA