UKRAINA DIPLOMAADID ÕPPEVISIIDIL TALLINNAS

//

16.-20. jaanuaril viibisid Tallinnas 14 diplomaati Ukraina välisministeeriumist. Nädalase õppevisiidi raames toimusid mitmed formaalsed ja mitteformaalsed kohtumised Eesti kolleegide ja ametnikega, kus arutati mõlema riigi välis-ja julgeolekupoliitikat, rahvusvahelist olukorda, küberjulgeolekut, tutvuti Eesti e-valitsemise ja e-teenustega ning ettevalmistustega Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks.

Kohtumisel Eesti kolleegidega Välisministeeriumis tutvustati Eesti välispoliitilisi prioriteete ja kogemust äridiplomaatias. Riigikogus ja RKKs kuulasid Ukraina külalised ettekandeid Eesti seisukohtadest seoses hetkeväljakutsetega julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas nii Euroopas kui naabruskonnas. Riigikogu kaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja Eesti-Ukraina parlamentaarse sõprusgrupi liige erukindral Ants Laaneots käsitlesid Ukraina julegeoleku olukorda Eesti vaatepunktist ning selle võimalike arengutsenaariume.

Ukraina delegatsiooni tipphetkeks kujunes lühike kohtumine välisminister Sven Mikseriga, kes tõstis esile tihedaid ja hästitoimivaid suhteid Eesti ja Ukraina vahel ning rõhutas Eesti ja Euroopa jätkuvat toetust Ukraina reformiprotsessidele.

Visiidi raames toimus lisaks ühe-päeavane õppekäik Helsingisse, kus kohtuti Soome Välisministeeriumi Ida-Euroopa osakonna kolleegidega ning külastati rahvusvahelist kriisijuhtimiskeskust Crisis Management Initiative (CMI).

Ukraina diplomaatide visiiti Tallinnasse ja Helsingisse toetas ja rahastas Välisministeerium Eesti arengukoostöö vahenditest.

Leave a Comment

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA