EDK on alustanud Gruusia suunalise arengukoostööprojekti elluviimist, mis näeb ette Gruusia välisministeeriumi diplomaatilise instituudi arengu toetamist.

EDK on alustanud Gruusia suunalise arengukoostööprojekti elluviimist, mis näeb ette Gruusia välisministeeriumi diplomaatilise instituudi arengu toetamist. Projekti raames organiseerib EDK külalislektorite visiite Gruusia diplomaatilisse instituuti, samuti toetab EDK Gruusia diplomaatilise …

Edasi…EDK on alustanud Gruusia suunalise arengukoostööprojekti elluviimist, mis näeb ette Gruusia välisministeeriumi diplomaatilise instituudi arengu toetamist.

6.-12. oktoobril, 2018 võõrustas EDK mitmerahvuselist araabia diplomaatide delegatsiooni.

6.-12. oktoobril, 2018 võõrustas EDK mitmerahvuselist araabia diplomaatide delegatsiooni. Delegatsioon koosnes esindajatest Alžeeriast, Egiptusest, Jordaaniast, Palestiinast ja Tuneesiast. Programm keskendus Eesti tutvustamisele, Eesti välispoliitika prioriteetide tundma õppimisele ning Eesti e-valitsemise …

Edasi…6.-12. oktoobril, 2018 võõrustas EDK mitmerahvuselist araabia diplomaatide delegatsiooni.

EDK viib ellu Gruusia suunalist arengukoostöö projekti, mille eesmärgiks on Gruusia välisministeeriumi Diplomaatilise instituudi arengu toetamine.

EDK viib ellu Gruusia suunalist arengukoostöö projekti, mille eesmärgiks on Gruusia välisministeeriumi Diplomaatilise instituudi arengu toetamine. Projekti raames viiakse ellu erinevaid tegevusi, seal hulgas lektorite saatmine Tbilisisse ning Gruusia diplomaatide …

Edasi…EDK viib ellu Gruusia suunalist arengukoostöö projekti, mille eesmärgiks on Gruusia välisministeeriumi Diplomaatilise instituudi arengu toetamine.

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA