EDK viib ellu Gruusia suunalist arengukoostöö projekti, mille eesmärgiks on Gruusia välisministeeriumi Diplomaatilise instituudi arengu toetamine.

//

EDK viib ellu Gruusia suunalist arengukoostöö projekti, mille eesmärgiks on Gruusia välisministeeriumi Diplomaatilise instituudi arengu toetamine. Projekti raames viiakse ellu erinevaid tegevusi, seal hulgas lektorite saatmine Tbilisisse ning Gruusia diplomaatide õppevisiitide korraldamine Tallinnasse.

14.-17.oktoobril, 2018 oli EDK-l suur au võõrustada väikest rühma Gruusia endiseid suursaadikuid, kes nüüdsest on tööle asunud Gruusia diplomaatilise instituudi uurijatena. Õppevisiit keskendus uurimis-ja analüüsimetodoloogiatele ning hõlmas kohtumisi Riigikogus ning välisminsiteeriumis. EDK on väga tänulik ka Gruusia saatkonnale Tallinnas nende panuse eest õppereisi õnnestumisse.

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA