EDK on alustanud Gruusia suunalise arengukoostööprojekti elluviimist, mis näeb ette Gruusia välisministeeriumi diplomaatilise instituudi arengu toetamist.

//

EDK on alustanud Gruusia suunalise arengukoostööprojekti elluviimist, mis näeb ette Gruusia välisministeeriumi diplomaatilise instituudi arengu toetamist. Projekti raames organiseerib EDK külalislektorite visiite Gruusia diplomaatilisse instituuti, samuti toetab EDK Gruusia diplomaatilise instituudi uurimisüksuse töömudeli väljatöötamist ning korraldab Gruusia diplomaatidele õppevisiite Tallinnasse.

24.-29. septembril, 2018 leidis aset projekti esimine tegevus ehk Gruusia diplomaatide õppevisiit Tallinnasse, mis keskendus rahvusvahelistele suhetele, koostööle ning e-valitsemisele.

Projekt on rahastatud välisministeeriumi arengukoostöö

Leave a Comment

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA