Alanud on vastuvõtt EDK 2024/2025 õppegruppi “Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia”

//

Eesti Diplomaatide Kooli iga-aastane 8-kuuline täiendõppeprogramm “Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia” alustab 15. oktoobril 2024, milles osalevad rahvusvaheliste suhete huvilised, diplomaadid ning riigiametnikud mitmetest erinevatest riikidest. Koostöös Välisministeeriumiga oleme aastate jooksul koolitanud osalejaid rohkem kui 33. riigist.

Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) täiendkoolituskursusel ‘Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia’” õppijal on:

  • huvi rahvusvaheliste suhete vastu;
  • vähemalt bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud tase;
  • inglise keele oskus tasemel, mis võimaldab osaleda aktiivselt inglisekeelsetes loengutes ja töötada iseseisvalt erialakirjandusega.

Kasuks tuleb lai silmaring ning aktiivne eluhoiak.

2024/25.a. õppegrupis osalemiseks võetakse EDK-s dokumente vastu kuni 12. juunini 2024 (k.a).

Tingimused ja täpsem info: https://edk.edu.ee/et/sisseastumine/vastuvotutingimused-mittestipendiaatidele-k-a-eestlased/

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust edk@edk.edu.ee 

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA