EDK AITAB EESTI AMETNIKEL VALMISTUDA EL NÕUKOGU EESISTUMISEKS

//

Koostöös rahvusvaheliste partneritega Leedust ja Londonist viib EDK läbi suuremahulist koolitusprojekti “Horisontaalsed koolitused Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks”

Projekti eesmärgiks on horisontaalsete koolituste läbiviimine Eesti riigiametnike hulgas ning nende võimalikult hea ettevalmistamine Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks 2017.a. teises pooles. Koolituste laiem eesmärk on ametkonna kvalifikatsiooni tõstmine avalikus sektoris.

Koolitusi viib läbi ECE Grupi-nimeline konsortsium, mis koosneb:

EDK – Eesti Diplomaatide Kool, Tallinn
CPDS – Center of Political and Diplomatic Studies, London www.cpds.co.uk
ESTEP – Euroopa Liidu teemalisele sotsiaalvaldkonna-, majandus- ja õigusalasele nõustamisele keskendunud konsultatsioonifirma, Vilnius www.estep.it

Koolitusted toimuvad Tallinnas ja Brüsselis, vahemikus märts 2016 – veebruar 2017, ühtekokku läbib eesistumisalase ettevalmistuse tuhatkond riigiamtenikku ministeeriumidest ja nende allasutustest.

Koolitustel läbitavad teemad hõlmavad: ELi institutsionaalset ülesehitust ja toimimist, õigusloomet, rahvusvaheliste läbirääkimiste tehnikaid, koostööd ja suhtlemist Euroopa Parlamendiga ning töörühmade juhtimist eesistuja rollis.

Lektorid ja juhendajad on pärit: Eestist, Suurbritanniast, Leedust, Prantsusmaalt, Sloveeniast

Koolitused tellis: Rahandusministeerium ja Riigikantselei ning rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Leave a Comment

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA