EDKst SAI ANNA LINDHi FONDi EESTI VÕRGUSTIKU JUHTORGANISATSIOON

//

17.veebr 2016 valiti EDK Anna Lindhi Fondi (ALF) Eesti võrgustiku juhtorganisatsiooniks. Volitused kestavad kaks aastat.

Anna Lindhi Fond on platvorm, mille eesmärk on koondada inimesi Vahemere põhja- ja lõunakaldalt eesmärgiga edendada ühtsemat mõistmist erinevate kultuuride vahel. ALF põhieesmärgiks on tuua kokku Euroopa, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida kodanikuühiskond, et üheskoos viia läbi sidusust edendavaid tegevusi ja projekte.  Iga ALFi liikmesriik omab siseriiklikku võrgustikku, mis kaasab nii riiklikke institutsioone kui MTÜ-d, keda seovad ühised väärtused ja huvid.

Alates fondi rajamisest 2005.a. on ALF toetanud koostööd kultuuri, hariduse ja meedia vallas. ALFi koostöövõrgustikke leidub 43 riigis, kuhu ühtekokku kuulub üle 4000 organisatsiooni. ALF panustab mitmekülgsete tegevuste ja koostööprojektide näol Euro-Vahemere regiooni kultuuridevahelisse suhtlemisse ning piirkonna arengusse, sealjuures nõustab ALF arvamusliidreid, võtmeinstitutsioone pakkudes sisendit poliitika kujundamiseks.

Rohkem infot http://www.annalindhfoundation.org/

ALF Eesti võrgustiku eesmärk on püüda panustada sterotüüpide murdmisesse Eesti ühiskonnas, selgitada ja avada kultuuridevahelist suhtlemist ja lõimumist käsitlevaid teemasid ning teha pingutusi erinevate kultuuride kooseskisteerimise õnnestumiseks.

ALF Eesti võrgustikku kuulub 17 organisatsiooni.

ALF Eesti koordinaator on Mari-Liis Mäevere mariliis.maevere@edk.edu.ee

Leave a Comment

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA